Як вставити виноску.

При написанні будь-якого документа або літературної праці обов'язковим стандартом є оформлення посилань та коментарів на цитовані джерела і використовувані в тексті матеріали. У більшості текстових редакторах для цих цілей використовуються виноски. В момент їх установки створюється посилальна зв'язок коментованого тексту з його виноскою. Виноска задається двома пов'язаними частинами - знаком виноски, встановлюваним після фрагмента тексту, і самим поясняющим текстом виноски внизу сторінки. Розрізняються звичайні виноски на сторінці і кінцеві зноски, застосовувані в кінці розділу або всього документа.
Інструкція
1
В текстовому процесорі Microsoft Word виділіть фрагмент тексту, який необхідно прокоментувати. Для цього окресліть текст мишкою від початку фрагмента до кінця, утримуючи її праву кнопку.
2
В основному меню виберіть пункти «Вставка» - «Посилання» і відкрийте підменю «Сноска ...». На екрані буде відображено діалогове вікно «Виноски».
3
Виділіть у вікні відповідний прапорець види розташування виноски. Звичайна виноска ставиться в кінці поточної сторінки, а кінцева виноска - наприкінці розділу або документа.
4
Задайте формат створюваної виноски і інші параметри її установки. Визначте в випадаючому списку вікна бажаний тип значка на посилання. Встановіть режим початку і нумерації числових значень виносок. А також область застосування задаваемой виноски.
5
Натисніть у вікні кнопку «Вставити». Автоматично внизу сторінки з'явиться оформлене поле для введення змісту посилання. Введіть в ньому коментар до виділеного фрагмента документа.
6
В цей же час на сторінці, наприкінці коментованого тексту, здасться цифра або значок виноски. Він пов'язаний посиланням з полем коментаря внизу сторінки. Виноска на фрагмент тексту встановлена.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=qGsJq968YMI
Корисна порада
виноски, як і звичайному тексту, можна задати форматування. Її можна вирівняти щодо сторінки. А також налаштувати шрифт, розмір і інші параметри відображення.