Як знайти відсоток від відсотка. Як порахувати відсоток від відсотка.

Математичне визначення відсотка, як сотої частини цілого від заданого числа - нескладне завдання. Однак, в житті часто доводиться знаходити рішення і в нестандартних ситуаціях. Наприклад, коли у вигляді вихідних даних є трохи число, а також відсоток від числа. Для даної задачі вже потрібно визначити відсоток від відсотка.
Інструкція
1
Запишіть вихідні дані. Дано число і відсоток від нього. Необхідно знайти відсоток від відсотка. Заданий обчислення відсотка проводять з використанням його спрощеного уявлення. Так 1% в десятковому вираженні дорівнює 0,01 від цілого числа.
2
Вихідні відсотки уявіть у вигляді десяткового дробу. Для цього потрібно розділити відсоток на 100.
3
За аналогією обчислення відсотка від числа, для обчислення відсотка від відсотка помножте їх десяткові значення. У підсумку ви отримаєте десяткову дріб вирази відсотка від відсотка для заданого числа.
4
Переведіть дріб в процентне вираження. Для цього помножте результат на 100. Отримане число буде відсотком від заданого відсотка.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=g1ekYdbqb3M
Зверніть увагу
Знаходимо відсоток від числа. Нехай потрібно знайти 36% від числа 283. Формула: X = N/100%? A, де Х - це невідома величина; N - відоме число, A - вихідний відсоток.
Корисна порада
Наприклад, 7 відсотків можна записати як 7/100, як 0,07 або як 7%. Прикладом найпоширенішого типу задач на відсотки може служити наступна: "Знайти 17% від 82". Щоб вирішити це завдання, потрібно обчислити добуток 0,17 • 82 = 13,94.