Як оформити літературу для курсової.

Для того, щоб оформити літературу для курсової, потрібно скласти список літератури. Будь список літератури знаходиться в кінці курсової, після укладення та до додатка. Оформлення списку літератури регламентовано ГОСТами, тому йому потрібно приділити особливу увагу.
Інструкція
1
Оформлення самого істочніка.Істочнік, відповідно до ГОСТу, повинен оформлятися згідно такій структурі: Автор використаного джерела. Авторську назву використовуваного джерела: дані в назві (вони є безпосередньо на титульному аркуші джерела)/авторство; стороннє авторство (можливо, є ті, хто перекладав, редагував дані в джерелі і пр.). - Інформація про видання (перевидання чи це, або редагувати і доповнене видання та ін.). - Місце (місто) видання: Само видавництво, рік. - Скільки сторінок в джерелі. - Серія видання.
2
Упорядкування істочніков.Самое головне - це впорядкувати всі джерела зі списку літератури за алфавітом, тобто за першою літерою в прізвища автора/упорядника. Якщо джерел багато, і вони різнорідні (інтернет, журнали, архівні дані), то список літератури може бути розбитий на групи: книги, використані статті, архівні документи, інтернет-ресурси тощо.
Написанням курсової роботи закінчується вивчення більшості базових предметів у вищому навчальному закладі. Дуже важливо грамотно оформити список використаних джерел для написання роботи.
Вам знадобиться
  • - текст роботи;
  • - література;
  • - комп'ютер з текстовим редактором.
Інструкція
1
Перед оформленням бібліографії в курсовій роботі необхідно скласти список всіх нормативно-правових актів, книг, періодичних видань, на які ви посилаєтесь в роботі. Найчастіше перерахування вимагають і ті джерела, які вплинули на ваші виводі, але фактично не озвучені в курсовій.
2
В першу чергу в списку літератури перераховуються нормативно-правові акти в порядку їх підзаконними. Почніть з опису міжнародних правових актів, потім перерахуйте основні закони держави (Конституцію і кодекси), федеральні закони, постанови уряду, укази президента і т.д. Кожен правовий джерело повинен мати повне найменування, дату останніх змін, місце і рік видання.
3
Далі в списку літератури необхідно перерахувати монографії та навчальні посібники, статті в періодичних виданнях. Їх опис починається з вказівки прізвища автора або колективу авторів, далі пишеться повна назва та вихідні дані. Повністю всю цю інформацію можна переписати з форзаца книги. Для статті в журналі чи газеті необхідно також вказати номери сторінок.
4
Іноді книги та статті в періодичних виданнях в списку літератури вимагають розбити на два розділи. Перераховані твори розташовуються в бібліографічному списку або в алфавітному порядку (при цьому спочатку перераховуються праці російською мовою, а потім - іноземними), або в порядку використання в роботі.
5
Окремо оформляються електронні джерела. Щоб правильно їх оформити, в списку літератури необхідно вказати назву статті чи сайту і повний інтернет-адресу.
6
Список літератури повинен мати наскрізну нумерацію. Форматується він і як решта тексту роботи (як правило, 14 шрифт Times New Roman з полуторним інтервалом між рядками з абзацом 1,25).