Як задати масив. Як задати елементи масиву.

Для додання інтерактивності веб-сторінкам найбільш широко застосовується в даний час об'єктно-орієнтована мова сценаріїв JavaScript. Майже завжди для вирішення за допомогою цієї мови скільки-небудь складних задач доводиться вдаватися до використання масивів . Починається використання масиву в сценарії з його оголошення. Подивимося, як саме це робиться.
Вам знадобиться
  • Базові знання мови JavaScript
Інструкція
1
Створити JavaScript-масив можна кількома способами. Наприклад, так: var sampleArray = [element_0, element_1, element_2, element_2]; Цей рядок створює масив довгою в чотири одиниці. Якщо не вказувати елементів масиву, то і буде створений порожній масив: var emptyArray = [];
2
Інший спосіб задати масив: var sampleArray = new Array (element_0, element_1, element_2, element_2); І цей варіант створить масив довгою в чотири одиниці. І тут якщо не перераховувати елементів масиву, то масив буде створений порожнім: var emptyArray = new Array (); В такому порожньому масиві після оголошення можна створити кілька елементів з індексами, що не наступницькими. Наприклад: var emptyArray = new Array (); emptyArray [4] = 47; emptyArray [792] = 1; На відміну, наприклад, від масивів в мові Сі, цей масив буде займати об'єм пам'яті, потрібний для зберігання тільки двох елементів, а не 793. Можна створити порожній масив заданої довжини, всі елементи якого будуть мати значення "undefined": var emptyArray = new Array (8); Цей порожній масив міститиме 8 елементів, значення яких невизначено.
3
При будь-якому з перерахованих способів створення елементами масиву можуть бути цілі або дробові числа, рядкові та логічні значення. Масиви теж можуть бути елементами інших масивів . Зразок створення масиву, що містить по одному елементу кожного з перерахованих типів: var mixedArray = [4, 3.14, "text", true, [47, 8.1]]; З того, що масив може бути елементом іншого масиву, нескладно зрозуміти як створювати багатовимірні масиви. Зразок створення тривимірного масиву: var multiDimArray = [[[1, true], [8, true], 3.14], "text", 42]; Все це нумеровані масиви. Для створення асоціативних (іменованих) масивів в JavaScript слід використовувати об'єкти.
Масиви в мовах програмування С та С ++ використовуються найбільш часто для формування однотипної послідовності даних. Подібна організація параметрів найбільш ефективно дозволяє вирішити поставлені завдання. Особливо в мовах програмування С та С ++, де завдання масивів можливо як на початку програми, так і в будь-якому місці її коду. Головне при цьому враховувати область видимості створених змінних.
Інструкція
1
Масив, як поіменований набір даних одного типу, займає в пам'яті чітко визначене місце, причому кожний наступний елемент розташований відразу за попереднім. Доступ до конкретної осередку здійснюється за індексом, в мові С перший елемент має нульовий індекс. При описі слід враховувати розмірність масиву, тобто одновимірний або двовимірний, що містить два рядки, масив використовуватиметься.
2
Визначте область дії створюваного масиву. Якщо він буде належати одній локальній функції, напишіть його ім'я і розмір в самому її початку при оголошенні інших змінних. При формуванні глобального масиву, його опис слід виконати на самому початку програми або в файлі, що підключається-заголовків (h-файлі).
3
В С масив задається унікальним ім'ям із зазначенням типу зберігаються в ньому даних, а також розмірності в одиночному або подвійному операторі []. Створіть одновимірний масив, в якому є один рядок. Приклад створення одновимірного масиву: double m_P1 [200]; char m_C1 [20]; В даному випадку створені два однорядкових масиву m_P1 і m_C1. Перший зберігає в собі 200 змінних типу double, а другий - 50 символьних значень (char).
4
Задайте двовимірний масив (матрицю), де для разименованія конкретного елемента необхідно вказати два індекси в операторах [] []. Синтаксис опису подібного масиву аналогічний одномерному, за винятком вказівки розмірності. Приклад створення двовимірного масиву: double m_P2 [100] [50]; char m_C2 [20] [10];
5
Однак для багатовимірних масивів в мові С існують послаблення в частині зазначення точних параметрів розмірності. Якщо двовимірний масив инициализируется одночасно з оголошенням, допустимо не вказувати першу розмірність, тобто кількість рядків массіва.int m_I [] [4] = {{3, 7, 9, 2}, {4, 1, 2, 1}, {3, 8, 9, 4}, {5, 1, 3, 9}}; В даному випадку точний розмір масиву m_I буде визначений компілятором безпосередньо при лінковке виконуваної програми.