Як знайти кут між площинами.

Площина - одне їх вихідних понять в геометрії. Площиною називається поверхня, для якої вірно твердження - будь-яка пряма, що з'єднує дві її точки, цілком належить цій поверхні. Площині прийнято позначати грецькими буквами?,?,? і т.д. Дві площини завжди перетинаються по прямій лінії, яка належить обом площинам.
Інструкція
1
Розглянемо полуплоскости? і? утворені при перетині двох площин. Кут, утворений прямою a і двома напівплощиною? і? називається двогранним кутом. При цьому полуплоскости що утворюють двогранний кут називаються гранями, пряма a по якій перетинаються площини називається ребром двогранного кута.
2
Двогранний кут, як і плоский кут, вимірюється в градусах. Щоб виміряти двогранний кут необхідно на його грані вибрати довільну точку O. В обох площинах через точку O проводяться два променя перпендикулярно ребру a. Утворений кут AOB називається лінійним кутом двогранного кута з ребром a.Такім чином, для вимірювання кута між двома пересічними площинами? і? необхідно виміряти лінійний кут? AOB.