Як аналізувати вірш.

Вірш - ліричний поетичний твір, як правило, невеликого обсягу, іноді безсюжетного змісту. Аналіз вірша входить в обов'язкову освітню програму з літератури і складається з історичного, літературознавчого і філософського розбору.
Інструкція
1
Історичний розбір. Прочитайте хоча б коротку біографію автора вірша. Випишіть головні дати, переломні в його житті, стиль, в якому він писав (класицизм, романтизм, реалізм). Встановіть, які інші діячі мистецтв вплинули на становлення його смаків. Дізнайтеся соціально-політичний лад країни і ставлення поета з владою.
2
Літературознавчий розбір - це аналіз форми. Кількість рядків і стоп у рядку, форма римування, метрична система, гіперболи, літоти, аналіз лексикону та інших деталей. Співвідносите застосування тих чи інших прийомів (ассонацій, алітерацій) зі змістом вірша.
3
Філософський розбір - сама творча частина аналізу. У ній описується роль і місце вірша у творчості автора, національному та світовому мистецтві, ваше особисте враження про вірш, інші узагальнюючі дані та висновки, в тому числі вплив на розвиток літератури в подальшому. Простежте мотиви цього автора в учнів та послідовників поета.