Як визначити косинус.

Косинус - це базова тригонометрическая функція кута. Уміння визначати косинус придасться в векторній алгебрі при визначенні проекцій векторів на різні осі.
Інструкція
1
Косинус ом кута називають відношення прилеглого до кута катета до гіпотенузи. Значить, в прямокутному трикутнику ABC (ABC - прямий кут) косинус кута BAC дорівнює відношенню AB до AC. Для кута ACB: cos ACB = BC/AC.
2
Але не завжди кут належить трикутнику, крім того бувають тупі кути, які завідомо не можуть бути у складі прямокутного трикутника. Розглянемо випадок, коли кут заданий променями. Щоб у цьому випадку обчислити косинус кута, поступають таким чином. До куті прив'язують систему координат, початок координат вважається від вершини кута, вісь X йде по одній стороні кута, вісь Y будується перпендикулярно осі X. Потім будують окружність одиничного радіуса з центром у вершині кута. Друга сторона кута перетинає коло в точці A. Опустіть перпендикуляр з точки A на вісь X, позначте точку перетину перпендикуляра з віссю Ax. Тоді вийде прямокутний трикутник AAxO, і косинус кута дорівнює AAx/AO. Оскільки окружність одиничного радіуса, то AO = 1 і косинус кута дорівнює просто AAx.
3
У разі тупого кута проводять всі ті ж самі побудови. Косинус тупого кута від'ємний, але він також дорівнює Ax.
Зверніть увагу
Косинуси деяких кутів представлені в таблицях Брадиса.