Як оцінити акції.

Оцінка вартості акцій проводиться, перш за все, для здійснення угод купівлі-продажу, оформлення застави для отримання кредиту, при внесенні цінних паперів в статутний каптал підприємства, а також в деяких інших випадках. Що з себе являє процедура оцінки акцій?
Інструкція
1
Оцінка акцій підприємства передбачає різносторонній і глибокий аналіз діяльності компанії, з'ясування її фінансових показників і перспективності. При цьому не обмежуються аналізом конкретного підприємства, прибутковості, оцінкою його активів за реальною ринковою вартістю. Проводиться також аналіз відповідної галузі.
2
Таким чином, оцінка прибутковості акцій є оцінку всього бізнесу з позиції фінансової стійкості підприємства, котрий випустив акції . Оцінка реальної вартості цінних паперів будується за тим же принципом, що і оцінка бізнес-плану.
3
Процедура оцінки акцій, як правило, починається з аналізу галузі виробництва, стану справ по галузі в рамках країни, конкретного регіону. Потім слід вивчення фінансово-господарської діяльності підприємства.
4
Далі використовується так званий витратний підхід, тобто розраховується вигода в разі можливих продажів. Порівняльний підхід означає, що за основу оцінки беруться аналогічні акції , які звертаються на відкритому ринку. Дохідний підхід проводиться з урахуванням коштів, інвестованих в конкретний бізнес.
5
Найбільш поширеною метою оцінки акцій є їх оцінка для оформлення спадщини. Така оцінка потрібна для визначення розміру нотаріальної мита при отриманні свідоцтва про право на успадковане майно. В цьому випадку оцінка вартості акцій досить формальна. Результатом такої оцінки буде експертний висновок про вартість пакета акцій.
6
Щоб отримати експертний висновок, потрібно представити копію свідоцтва про смерть власника акцій, паспорт замовника, виписку з реєстру акціонерів підприємства. Виписка засвідчує, що на дату смерті на особовому рахунку акціонера знаходилося певну кількість акцій. Вартість послуги з оцінки пакета акцій може скласти кілька тисяч рублів за одного емітента.
7
В цілому ж за послугу з оцінки ринкової вартості акцій доведеться заплатити суму, розмір якої визначається індивідуально і залежить від трудомісткості робіт з оцінки, повноти наданої замовником інформації та її достовірності, а також від поставлених термінів виконання оцінки акцій.
Для більшості компаній будівництво і просування бренду є не забаганкою, але умовою виживання і успішної роботи на висококонкурентному ринку. Питання оцінки вартості бренду є вкрай важливими не тільки для бренд-менеджера, а й для керівництва компанії, її співробітників і партнерів. Існує три методи оцінки бренду.
Інструкція
1
Починайте оцінку бренду з підсумовування витрат на його створення і розкрутку. Тут враховуйте всі витрати, починаючи від реєстрації торгової марки і його захисту від копіювання до вкладень в рекламу. Плюси цього методу очевидні - ви завжди будете знати, у скільки обійшовся бренд. Однак не завжди обчислюється таким чином вартість бренду відповідає його об'єктивної цінності - сума, яку інша компанія буде готова заплатити за бренд, може виявитися в рази менше.
2
Після цього підрахуйте доходи, які приніс бренд. Відомо, що етикетка з розкрученим брендом здатна додати вартість практично будь-якого товару. Саме на цій властивості заснований даний метод оцінки бренду - підсумуйте всі додаткові доходи, які приніс вам бренд за час його життя, і відніміть з них витрати на створення та розкрутку бренду .
3
Третій спосіб оцінити бренд - підрахунок різниці між ринковою вартістю компанії (вартість її акцій) та її матеріальними активами. Від отриманого значення відніміть вартість патентів. Даний метод добре відображає поточну ринкову вартість бренду , проте методологія підрахунку є досить складною. Крім того, цей метод непридатний, якщо компанія не котирується на ринку.
Зверніть увагу
Такі компанії як Millward і Interbrand щорічно публікують рейтинг брендів. Проте їх звіти часом відрізняються один від одного в рази, а самі ці компанії дають лише загальну інформацію про використані ними методіках.Оценка брендів так чи інакше зводиться до трьох основних методам: затратному, доходному і ринкового. Проте жоден з цих методів не є універсальним - на практиці вони використовуються як доповнюють один одного.
Корисна порада
Середнім часом життя бренду вважають термін в 10 років. Однак розрахунки з використанням середніх значень виявляються приблизними. Для точніших розрахунків використовують дисконтну вартість оцінюваних товарів, що враховує майбутні потоки платежів. З ідеологічної точки зору така оцінка вартості бренду є найбільш точною, проте даний метод пов'язаний з труднощами прогнозування прибутків компанії в майбутньому.