Як порахувати обсяг труби. Обсяг трубопроводу.

Розрахунок обсягів тіл є одним з класичних типів завдань інженерної діяльності та прикладної науки. У загальному випадку дана задача нетривіальна. Аналітичні формули для розрахунку обсягів складних тіл можуть виявитися вельми громіздкими. Однак обсяги ряду тел розраховуються вельми просто. Прості в обчисленні обсяги багатьох тіл обертання. Наприклад, порахувати обсяг труби можна, провівши ряд нехитрих математичних дій.
Вам знадобиться
  • Калькулятор.
Інструкція
1
Визначте радіус труби R. Якщо необхідно розрахувати внутрішній обсяг труби, то треба знайти внутрішній радіус. Якщо необхідно розрахувати обсяг, займаний трубою, слід розрахувати радіус зовнішній. Шляхом вимірювань можна легко отримати діаметр (як внутрішній, так і зовнішній) і довжину окружності перетину труби. Якщо відомий діаметр труби, поділіть його на два. Так, R = D/2, де D - діаметр. Якщо відома довжина кола перерізу труби, поділіть його на 2 * Пі, де Пі = 3.14159265. Так, R = L/6,28318530, де L - довжина кола.
2
Знайдіть площу перерізу труби. Зведіть значення радіуса в квадрат і помножте його на число Пі. Так, S = Пі * R * R, де R - радіус труби. Площа перерізу буде знайдена в тій же системі одиниць, в якій було взято значення радіуса. Наприклад, якщо значення радіуса представлено в сантиметрах, то площа перерізу буде обчислена в квадратних сантиметрах.
3
Обчисліть об'єм труби. Помножте площа перерізу труби на її довжину. Обсяг труби V = S * L, де S - площа перерізу, а L - довжина труби.
Зверніть увагу
Переконайтеся, що використовуєте значення радіуса і довжини труби, виражені в однакових одиницях виміру.
Корисна порада
При обчисленнях на калькуляторі занесіть в його пам'ять число 2 * Пі. Так можна буде швидко обчислити декілька значень обсягів труб з різними радіусами.
Розрахунок обсягу якого-небудь тіла - це одна з класичних задач прикладної науки. Подібні обчислення часто потрібні в інженерної діяльності. Щоб знайти обсяг труби , достатньо зробити ряд математичних дій.
Вам знадобиться
  • - Калькулятор.
Інструкція
1
Виміряйте внутрішній або зовнішній діаметр труби , а також довжину окружності перетину.
2
Знайдіть радіус труби - R. Якщо потрібно обчислити внутрішній обсяг, необхідно знайти внутрішній радіус. Щоб розрахувати обсяг, який займає тіло, розраховувати потрібно зовнішній радіус. Поділіть діаметр на два. R = D/2. Також можна використовувати довжину перетину: R = L/6,28318530. Тут L - це довжина кола, а число - подвоєне Пі.
3
Обчисліть площу перерізу труби . Значення радіуса зведіть в квадрат, помножте його на Пі. Площа перерізу буде виражатися в тих же одиницях, що і значення радіуса. Наприклад, радіус представлений в сантиметрах. В цьому випадку площа перерізу буде виражена в квадратних сантиметрах. Формула, за якою розраховується площа перерізу: S = R2 * Пі, де S - це шукана площа, а R2 - радіус.
4
Знайдіть обсяг труби . Для цього помножте довжину труби на площу її перерізу. Формула: V = S * L, де V - це обсяг труби , S - площа перерізу, L - довжина.
5
Аналогічним чином знайдіть обсяг всіх труб (якщо вони мають різні діаметри).
Зверніть увагу
Необхідно переконатися, що довжина труби і значення радіуса виражаються в однакових одиницях виміру. В іншому випадку ви отримаєте невірне значення. Зазвичай всі обчислення виробляються в сантиметрах і квадратних сантиметрах.
Корисна порада
Якщо при обчисленнях ви користуєтеся калькулятором, в його пам'ять можна занести подвоєне число Пі. Тоді можна буде досить швидко обчислювати значення декількох обсягів - якщо вам потрібно знайти об'єм труб з різними діаметрами. Також в пам'ять калькулятора або комп'ютера можна внести готові формули, щоб надалі швидко робити необхідні розрахунки. Якщо вам часто доводиться працювати з математичними формулами, можна скачати в інтернеті спеціальну програму.