Як знайти площу, знаючи периметр. Знайти периметр прямокутника знаючи його площу.

Площа і периметр фігури є основними її геометричними параметрами. Їх знаходження і опис з урахуванням відомих величин становить значну частку в навчальному процесі. У загальному значенні периметр - це довжина всіх кордонів фігури. Для прямокутника він дорівнює сумі довжин його сторін. А площа являє собою всю внутрішню частину фігури, виміряної в певних одиницях. Згідно властивостям фігур, а також формулами площі і периметр а, можна знайти співвідношення між цими параметрами фігури і висловити одне значення з другого. Для визначення площі прямокутника з відомим периметр ом необхідно додатково знати одну його сторону.
Інструкція
1
Запишіть відомі параметри прямокутної фігури. Крім периметр а, для знаходження площі повинна бути відома ще одна величина - будь-яка сторона прямокутника.
2
Відповідно до формули, периметр прямокутника знаходиться, як сума всіх його сторін. Так як в прямокутнику протилежні сторони рівні, можна записати формулу периметр а: Р = (d + c) * 2, де d і c є прилеглими сторонами фігури.
3
Площа прямокутної фігури визначається добутком двох її прилеглих сторін: S = d * c. Таким чином, знаючи одну зі сторін можна легко знайти площу фігури.
4
Підставте в формулу периметр а відомі величини: одну зі сторін і периметр. Висловіть з отриманого рівняння другу невідому сторону і обчисліть її. Підставте отримане значення в формулу площі. Обчисліть шукане значення S - площі фігури.
Всі ми колись у школі починаємо вивчати периметр прямокутника. Так давайте пригадаємо, як же його вирахувати і взагалі що таке периметр? Слово "периметр" походить від двох грецьких слів: «peri», яке означає "навколо", "близько" та "metron", яке означає "міряти", "вимірювати ". Тобто периметр, в перекладі з грецького означає "вимір навколо".
Інструкція
1
Перше його визначення можна озвучити так: периметр прямокутника - це сума довжин всіх його сторін. Щоб знайти периметр потрібно скласти всі його сторони. Периметр позначається латинською буквою Р. Сторони прямокутника позначимо a, b, с і d.Т.е. Р = a + b + c + d
2
Друге визначення звучатиме так: периметр прямокутника - це подвоєна сума його довжини і шіріни.Дліной є більш довга пара його сторін (позначимо їх буквою a), а шириною - більш коротка пара його сторін (позначимо літерою b). Протилежні сторони прямокутника рівні. Тобто периметр можна обчислити так: Р = (a + b) * 2 або Р = а * 2 + b * 2