Як обчислити периметр прямокутника. обчисли суму довжин сторін прямокутника.

Однією з величин багатокутника є його периметр . Зі шкільного курсу геометрії відомо, що периметр будь-якого багатокутника дорівнює сумі довжин всіх його сторін. Прямокутник є різновидом багатокутника, тому завдання знаходження його периметр а зводиться до кількох діям.
Інструкція
1
Дан прямокутник ABCD. Для визначення периметр а необхідно знати довжини його сторін. Виміряємо довжини сторін AB і BC.
2
Одним із властивостей прямокутника є те, що протилежні сторони у нього дорівнюють. В даному випадку це означає, що AB = CD і BC = AD. Таким чином, периметр прямокутника обчислюється за формулою: P = AB + BC + CD + AD, а т.к. противолежащие сторони рівні, то: P = 2 (AB + BC).