Як підвищити виручку.

Виручка не є показником, за яким можна однозначно судити про успішність ведення підприємством діяльності. Справа в тому, що найбільш точно становище організації на будь-якому ринку слід оцінювати, виходячи з трьох чинників: займана частка, загальна місткість ринку і прибутковість. Тому до питання про те, як підвищити виручку , можна підійти з декількох сторін.
Інструкція
1
Виручка або обсяг продажів визначаються твором частки ринку, яку займає підприємство на його загальну ємність. Виходячи з цього, щоб підвищити виручку , слід працювати в двох напрямках: • Збільшення ємності ринку • Зростання займаної частки.
2
Управління ємністю всього ринку, як правило, передбачає глобальні заходи, що охоплюють всіх учасників, наприклад, захист галузі від імпорту товарів-конкурентів, масштабну маркетингову підтримку споживання та інші серйозні фінансові вкладення. Більшість організацій за винятком найбільших у своїй галузі не можуть дозволити собі таке управління ринком. Тому, щоб підвищити виручку , слід приділяти більше уваги управлінню займаної часткою.
3
Зростання займаної частки може бути досягнутий за рахунок заходів за наступними напрямками діяльності: • Збільшення мережі реалізації • Розширення товарного асортименту • Управління ценойКаждий з названих пунктів при уважному підході розпадається на кілька складових, вміла комбінація яких може в підсумку підвищити виручку підприємства і його прибутковість.
4
Виручка - виключно кількісний показник. Спиратися тільки на нього і планувати діяльність, ставлячи на чільне місце абсолютний показник, не зовсім вірно. В умовах падаючого ринку виручка часто падатиме услід за ним. Планувати стабільну виручку на зростаючому ринку теж недоцільно, якщо при цьому не збільшується зайнята підприємством частка. Також хороша виручка ще не гарантує високої прибутковості, а прибутковість - це і є сенс здійснення будь-якої комерційної діяльності. Тому, плануючи, як підвищити виручку , не втрачайте з уваги і інші фактори, що впливають на бізнес-середовище.