Як знайти висоту.

Під висотою трикутника розуміється такий відрізок, який проведено перпендикулярно з вершини трикутника до протилежної цій висоті стороні. Для підрахунку її довжини існують кілька способів, які залежать від виду трикутника.
Вам знадобиться
  • Дані про площу і сторонах трикутника.
Інструкція
1
Загальний спосіб підрахунку довжини висоти. Нехай h - висота в трикутнику ABC, опущена з висоти A до сторони BC. Площа цього трикутника дорівнює S. Тоді висоту h можна буде підрахувати за цією формулою: h = 2S/a, де a - це сторона, до якої і проведена висота.
2
Якщо дан рівнобедрений трикутник, у якого a - бічна сторона, а сторона b є його підставою, то розрахувати висоту даного трикутника можна буде за такою формулою: h = v (4 * a * a -b * b)/2, де а * а і b * b - це квадрат довжини сторін а і с відповідно.
3
Розглянемо рівносторонній трикутник, у якого довжини всіх сторін збігаються і дорівнюють a. Тоді висота в такому трикутнику розраховується так: h = (a * v3)/2