Як порахувати рентабельність.

Для оцінки ефективності виробництва проводять аналіз з використанням отриманого фінансового результату. Як показники фінансової діяльності виступають рентабельність : продажів, активів, виробництва та власного капіталу.
Вам знадобиться
  • Ф.2 бухгалтерської звітності «Звіт про фінансові результати»
  • Ф.1 "Бухгалтерський баланс"
Інструкція
1
Рентабельність продажів - коефіцієнт, що показує частку прибутку в кожному зароблений карбованець. Рентабельність розрахуйте діленням прибутку від реалізації, робіт і послуг або діленням чистого прибутку на суму отриманої виручки.
2
Рентабельність активів - відносний показник ефективності діяльності. Знайдіть цей показник шляхом ділення чистого прибутку, отриманого за період, на загальну величину активів за період.
3
Рентабельність виробництва - коефіцієнт, який показує, скільки рублів прибутку підприємство має з кожної гривні, витраченого на виробництво і реалізацію. Для його визначення розділіть прибуток від реалізації на суму витрат на виробництво продукції.
4
Рентабельність власного капіталу - відносний показник ефективності діяльності, що показує ефект на інвестиції з точки зору облікового прибутку. Щоб його знайти, розділіть чистий прибуток на власний капітал підприємства.