Як порахувати амортизацію. Як порахувати норму амортизації.

Амортизація - це об'єктивний процес поступового перенесення вартості використовуваних основних фондів на вартість готового продукту або послуги. У Російській Федерації дозволено до використання 2 методу нарахування амортизації.
Інструкція
1
1) Лінійний метод відповідає рівномірному переносу вартості основних фондів на вартість готової продукції/послуг. Залежить від первісної вартості придбання основних засобів. При цьому методі розраховується щомісячна норма амортизації в залежності від терміну використання об'єкта основних фондів до повного списання його вартості. Приклад: Підприємством придбаний об'єкт основних фондів вартістю 640 тис. Руб. і терміном корисного використання 10 років. Для того, щоб підрахувати норму щомісячної амортизації: 640000/120 = 5333 руб./Міс. Інакше кажучи, норма амортизації для даного об'єкта основних фондів складатиме 5333 рубля на місяць.
2
2) Метод зменшуваного залишку. Не дивлячись на схожість основних принципів підрахунку з першим методом, у другого методу існує одна кардинальна відмінність: амортизація розраховується виходячи не з первісної вартості об'єкта, а виходячи з його залишкової вартості. При цьому підраховується річна норма амортизації, що враховує строк корисного використання об'єкта, а також і первинну його вартість. Наведемо приклад: ТОВ "Телефон" придбало об'єкт основних засобів вартістю 250 000 тис. Руб. і терміном корисного використання 5 років. Спочатку треба підрахувати річну норму амортизації: 1. (1/5) * 100 = 20%. Це означає, що кожного року, крім першого, буде списуватися 20% із залишкової вартості об'єкта основних фондів. У перший рік амортизаційні відрахування будуть обчислені з його первісної стоімості.В перший рік амортизація буде нарахована наступним чином: (250000 * 20)/100 = 50000 руб.Значіт, в наступний рік ми буде підраховувати амортизацію об'єкта вартістю НЕ 250000 руб., а 250000-50000 = 200000руб: 2. (20000 * 20)/100 = 40000 руб; 3. (160000 * 20)/100 = 32000 руб; 4. (128000 * 20)/100 = 25600 руб; 5. (102400 * 20)/100 = 20480 руб.Ітого за 5 років сума амортизаційних виплат за даний об'єкт основних фондів складе: 168 080 рублів. Далі об'єкт списується.