Як знайти довжину сторони трикутника.

Трикутник - це фігура, яка складається з трьох точок, які не лежать на одній прямій, і трьох відрізків з'єднують ці точки попарно. Точки називаються вершинами (позначаються великими буквами), а відрізки сторонами (позначаються малими буквами) трикутника . Розрізняють такі типи трикутників: гострокутий трикутник (всі три кути гострі), тупокутний трикутник (один з кутів тупий), прямокутний трикутник (один з кутів прямий), рівнобедрений (дві його боку дорівнюють), рівносторонній (все його боку рівні). Знайти сторону трикутника можна різними способами, але це завжди буде залежати від типу трикутника і вихідних даних.
Інструкція
1
Співвідношення сторін і кутів у прямокутному трикутнику: Нехай ABC - прямокутний трикутник, кут С - прямий, кути A і B - гострі. Тоді згідно з визначенням косинуса: косинус кута A дорівнює відношенню прилеглого катета BC до гіпотенузі AB. Синусом кута А називається відношення протилежного катета BC до гіпотенузі AB. Тангенсом кута А називається відношення протилежного катета BC до прилеглого AC.Із даних визначень отримуємо наступні співвідношення: Катет, протилежний куту А, дорівнює добутку гіпотенузи на синус А, або дорівнює добутку другого катета на тангенс А; Катет, прилегла до розі А, дорівнює добутку гіпотенузи на косинус А; В прямокутному трикутнику будь-яка зі сторін може бути обчислена за теоремою Піфагора, якщо відомі дві інші. Теорема Піфагора: у прямокутному трикутнику квадрат довжини гіпотенузи дорівнює сумі квадратів довжин катетів.
2
Співвідношення сторін в довільному трикутнику: Теорема косинусів. Квадрат будь боку трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін без подвоєного добутку цих сторін на косинус кута між німі.Теорема синусів. Сторони трикутника пропорційні синусам протилежних кутів.