Як оформляти лист реферату.

Реферат - це одна з форм наукових робіт. Вона дозволяє учневі або студенту продемонструвати свої знання з обраної теми. Реферат пишеться і оформляється відповідно до визначених стандартів. Ряд вимог пред'являється і до оформлення титульного листа реферату. Зупинимося на цих вимогах докладніше.
Інструкція
1
Текст реферату повинен бути виконаний шрифтом Times New Roman, розміром 14 пунктів. Цей шрифт повинен використовуватися при написанні, як основного тексту, так і титульного листа реферату .Текст на титульному аркуші повинен розташовуватися таким чином: розмір полів: лівого - 30 мм, правого - 10 мм, верхнього - 20 мм, нижнього - 20 мм, інтервал між рядками - 1,5.
2
На першому рядку титульного листа вказують найменування міністерства, до якого відноситься навчальний заклад, на наступній - найменування самого навчального закладу. Якщо реферат виконується у ВУЗі, на третьому рядку вказується найменування кафедри.
3
Далі слід пропустити приблизно одну третину сторінки і надрукувати найменування виконуваного виду роботи (у нашому випадку - реферат). На наступному рядку вказується: «на тему:» після чого пишеться тема реферату. Всі зазначені написи вирівнюються по центру.
4
Після вказівки теми реферату необхідно пропустити 2-3 рядки і перейти на вирівнювання тексту по правому краю. В наступному полі необхідно заповнити графи «Виконав» і «Науковий керівник (або Викладач :)». У першій зазначаються відомості про студента (учащемся): його прізвище, ініціали, номер групи або класу. У другій графі вказується інформація про наукового керівника або викладача, його науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали. В деяких випадках рядком нижче додається поле «Оцінка». Про необхідність включення даної графи на титульному аркуші реферату необхідно уточнити у викладача або методиста кафедри.
5
На останньому рядку внизу листа необхідно вказати найменування міста, в якому розташований навчальний заклад, і рік, в якому виконана робота (дані відомості вказуються через кому) Останній рядок також вирівнюється по центру.