Як розрахувати середньоспискову чисельність працівників. Як розраховується чисельність працівників.

Що таке середньооблікова чисельність і навіщо вона потрібна? Це показник роботи підприємства. Він потрібен для податкової інспекції (всі роботодавці, незалежно від чисельності та розмірів, звітують перед податківцями до 20 січня кожного звітного року), а також для статистики.
Вам знадобиться
  • Табелі обліку робочого часу.
Інструкція
1
Розрізняють Облікова чисельність працівників, середньоспискову і середню. У Облікова чисельність включаються всі працівники підприємства, які уклали трудові договори та працюють на постійній, тимчасовій (у тому числі сезонною) основі. Як правило, спискова чисельність вважається відповідно до документів первинної фінансової звітності (табель обліку робочого часу). Враховуються всі працівники, навіть якщо з якоїсь причини (відпустка, додаткова відпустка, хвороба, відрядження, навчання та ін.) Вони були відсутні. Чисельність працівників у вихідний або святковий день відповідає чисельності попереднього дня.Среднеспісочная чисельність безпосередньо залежить від облікової. З неї повністю виключаються працівники, які перебувають у відпустці по вагітності та пологах, у відпустці по догляду за дитиною. Працівники, які працюють неповний робочий день, враховуються пропорційно відпрацьованому часу. Причому потрібно знати, що цей пункт поширюється тільки на тих працівників, які працюють в такому режимі за особистими заявами. Якщо заяви немає, вважається повний робочий день. Не належать до даної категорії працівники, яким покладено скорочений робочий день відповідно до закону (годують мами, якщо вік працівника менше 18 років, які працюють у шкідливих умовах праці і пр.). У середній чисельності (вона важлива при розрахунку економічних показників роботи підприємства, таких як продуктивність праці, середня заробітна плата працівників) додатково враховуються зовнішні сумісники та особи, які уклали з підприємством цивільно-правові договори. Вони також вважаються пропорційно відпрацьованому часу.
2
Середньооблікова чисельність розраховується на певний період: за місяць, за квартал, за півроку, за рік. Навіть якщо в періоді відпрацьовані не всі дні, ділити потрібно на весь період. Так якщо підприємство почало працювати не з першого дня звітного періоду, розрахунок йде на весь період: перший день роботи ВАТ «Ерудит» - 19 серпня, чисельність 16 чол, середньооблікова за серпень буде (16чол х 13дн)/31дн = 6,7чел, т .е.7 человек.Рассчітаем середньоспискову чисельність працівників на простих прімерах.Прімер 1: Считаем середньоспискову чисельність ВАТ «Ерудит» на вересень. Режим роботи 5-й денний тиждень, повний робочий день - 8 годин. У вересні: 12 числа прийнято 5 осіб (з них 2 особи на неповний робочий день - один працює 4 години, другий 6 годин); 15 числа - 1 людина звільнена; 27 числа - працівниця пішла у відпустку по вагітності та пологах. Середньооблікова чисельність, згідно таблиці 1, складе: 560 чол-днів/31к.дн = 18.06чел, тобто 18 человек..Поясненіе до розрахунку працівників неповної зайнятості: одна людина працює 4 години, тобто 4часов/8час = 0,5; другий - 6 годин, тобто 6 год/8час = 0,75. Разом з 12 числа на неповному дні - 1,25 чол.
3
Приклад 2: В результаті вищенаведених розрахунків, маємо такі цифри середньооблікової чисельності ВАТ «Ерудит»: серпень - 7 чол; вересень - 18 чол; жовтень - 19 чол; листопад - 17 чол; грудень - 20 чел.Среднеспісочная чисельність за 3 квартал складе: (7 + 18)/3 = 8,33 тобто 8 осіб, де 7 - середньооблікова за серпень; 18 - середньооблікова за вересень; 3- число місяців в квартале.Среднеспісочная чисельність за 4 квартал складе: (19 + 17 + 20)/3 = 18,7 тобто 19 осіб; Середньооблікова чисельність за рік складе: (8 + 19)/4 = 6,75, що рівносильно: (7 + 18 + 19 + 17 + 20)/12 = 6,75 або 7 человек.На все зрозуміло? Шукайте відповідь.