Як оформити зміст реферату.

Все школярі і всі студенти час від часу пишуть реферати, які є невід'ємною частиною навчання і дозволяють студенту продемонструвати загальний набір знань з якоїсь конкретної теми в письмовій формі. Крім того, реферат показує вміння студента організувати і систематизувати інформацію, визначати цілі і завдання роботи, і працювати з джерелами, об'єднуючи факти, почерпнуті у різних авторів, в одну загальну реферативну роботу. Для того щоб реферат відповідав усім необхідним вимогам, ви повинні знати правила його оформлення.
Інструкція
1
Для початку визначте структуру свого реферату - він повинен складатися з змісту, вступу, основної частини, що складається з розділів, висновків та списку літератури. Якщо в тексті ви використовуєте цитати з книг, що увійшли в список літератури, вказуйте їх джерела у виносках внизу сторінок. У списку літератури для роботи такого формату достатньо вказати від 4 до 12 джерел.
2
Обсяг реферату не повинен перевищувати 15-20 сторінок формату А4, не рахуючи титульного аркуша, змісту і додатків. Друкуйте реферат шрифтом Times New Roman 14 кегля, з полуторним міжрядковим інтервалом. При друку встановіть стандартну ширину полів, за замовчуванням задану в Microsoft Word.
3
Після титульного аркуша, яка не нумерується, в вашому рефераті повинні по черзі йти один за одним зміст, вступ, основні розділи і висновок. Реферат закінчується списком літератури, і якщо необхідно - додатками. Кожен структурний елемент реферату починайте з нової сторінки, виділяючи жирним шрифтом заголовки. Деякі особливо важливі фрагменти тексту рекомендується виділяти курсивом.
4
У вступі, обсяг якого становить 1-1,5 сторінок, освітите тематику реферату , опишіть мету своєї роботи, основний зміст і завдання, які ви перед собою ставите. Потім переходьте до глав, які додатково можна поділити на параграфи.
5
Кожну главу закінчуйте висновком. В заключній частині реферату зробіть загальні висновки та підведіть підсумки. Його обсяг повинен дорівнювати обсягу введення.
6
Кожну нову думку починайте з нового рядка, встановлюючи в документі абзац. Загальний текст вирівняйте по центру сторінки. Не забудьте пронумерувати сторінки реферату - нумерація може розміщуватися як в кутку, так і в середині верхньої або нижньої частини сторінки. Пронумеруйте малюнки і таблиці, якщо у вас є програми до реферату.
7
Точні правила оформлення рефератів нерідко розрізняються в різних навчальних закладах, тому їх рекомендується уточнювати в кожному конкретному випадку. Читайте методичкою з оформлення рефератів і подібних робіт, наявної у вашому ВУЗі.