Як вирішувати лінійне рівняння.

Лінійне рівняння - це рівняння , обидві частини якого можуть бути виражені многочленами (від невідомих) першої степені.Лінейное рівняння можна привести до вигляду: ах + b = 0. Кількість рішень лінійного рівняння залежить від параметрів а і b.
Інструкція
1
Якщо а = b = 0, то рівняння має нескінченну безліч рішень, оскільки 0 * х = 0 буде виконаються при будь-якому х.Еслі а = 0, а b? 0, то рівняння рішень не має. Дійсно, рівність 0 * х + b = 0 неможливо при b? 0.Еслі а? 0, а b? 0, то рівняння має єдине рішення, яке можна знайти за формулою х = -b/a.Прімер: Дано лінійне рівняння : 4х - 5 = 0, тобто а = 4? 0; b = -5? 0.Уравненіе має єдине решеніе.По формулі знаходимо корінь лінійного рівняння: х = - (- 5)/4 = 5/4 = 1,25.Ітак, рішенням лінійного рівняння 4х - 5 = 0 є число 1,25.Действітельно, 4 * 1,25 = 5.