Як написати характеристику для практики.

В період навчання студент може проходити ознайомчу, виробничу або переддипломну практику. У кожному випадку він зобов'язаний надати з місця практики характеристику, яка повинна друкуватися на фірмовому бланку підприємства. У характеристиці оцінюється загальний рівень знань студента і вміння застосовувати їх на практиці в певній галузі діяльності підприємства. Бувають такі ситуації, коли керівник пропонує написати характеристику самому, щоб надалі поставити тільки підпис. Ось структура характеристики.
Інструкція
1
Вказуються найменування організації, контактні телефони, нижче дата складання характеристики (можна випустити цей пункт, якщо на бланку підприємства це вже зазначено).
2
Слово «характеристика» в центрі рядка.
3
Повністю прописуються прізвище, ім'я, по батькові студента; вид пройденої практики ; назва організації, в якій практика проходила; в якій посаді виступав практикант; період проходження практики (наприклад: «Іванова Світлана Петрівна проходила переддипломну практику в МОУ ЗОШ с. Лесніково Ленінського району Тульської області в якості вчителя російської мови з 15.02.2011 р по 15.03.2011 р.).
4
Позначити особисті якості студента (дисциплінованість, старанність, акуратність, компетентність, відповідальність тощо.).
5
Короткий опис придбаних навичок і виконуваних студентом обов'язків, уміння застосовувати теоретичні знання та вміння на практиці, використання методів і прийомів, методичних рекомендацій з боку керівника практики (наприклад: «За час проходження практики студент освоїв (застосував) ... »). Відзначити рівень роботи з документами.
6
Визначити вміння працювати в колективі, встановлювати міжособистісні відносини (наприклад: «Легко пристосовується до роботи в колективі, в міжособистісних стосунках ввічливий ...»).
7
Вказується підсумкова оцінка за практику (наприклад: «По закінченні проходження практики студенту була виставлена оцінка« добре »), підпис керівника та печатку організації.