Як читати з виразом.

Щоб уміти добре говорити, бути приємним співрозмовником, необхідно зробити свою мову виразною. Сказані вами слова запам'ятаються тому, кому ви їх адресували. Якщо ви навчитеся читати з виразом , то й власні фрази в повсякденному спілкуванні стануть гарними, придбають сенс.
Інструкція
1
Основними умовами оволодіння навику виразного читання є: уміння правильно розподіляти дихання, володіння правильною артикуляцією звуків і орфоепічними нормами. А також необхідно виконання певних вимог.
2
Перше, з чого ви повинні почати свою роботу над виразним читанням - вибрати уривок з улюбленого літературного твору. Спочатку переважніше взяти прозу Л. Толстого, А. Чехова, І. Буніна, І. Тургенєва. Прочитайте текст. Якщо є можливість, запишіть своє читання на диктофон, або ж попросіть послухати вас когось із знайомих. Читайте текст невеликими уривками, робіть перерви, щоб прослухати запис або дати висловитися знайомому, коли у вас виходить краще, а коли - гірше.
3
Після того, як ви прочитали текст перший раз, олівцем відзначте, де необхідно зробити коротку паузу - однієї вертикальної рисою; де довгу - двома вертикальними рисами; яке слово потрібно прочитати, підвищивши тон - стрілочка, спрямована вгору; яке, знизивши інтонацію - стрілочка, спрямована вниз. Щоб правильно розставити логічний наголос, спирайтеся на основну думку автора, що він хотів сказати цією фразою. А також врахуйте ситуацію, в якій герой вимовляє цю пропозицію. Вдруге прочитайте текст, дотримуючись зроблену «партитуру».
4
Крім логічних пауз і дотримання розділових знаків, необхідно враховувати і психологічні паузи. Вони потрібні для переходу від однієї частини твору до іншої, яка відрізняється від попередньої емоційним змістом. Такі паузи доречні, наприклад, перед кінцівкою байки, в кульмінаційній частині казки чи оповідання.
5
Виразності сприяє також темп і зміна інтенсивності промови: тихо, голосно, пошепки, криком і т.д. Темп читання повинен відповідати темпу усного мовлення. Прискорювати або сповільнювати його, відповідаючи змісту тексту. Особливо важливий вірний ритм при читанні віршів.
Корисна порада
Перед читанням з'ясуйте лексичне значення незнайомих для вас слов.Еслі ви сумніваєтеся в правильності постановки паузи або логічного наголосу, переставте їх на інше місце і подивіться, як зміниться зміст фрази.