Як підшити касову книгу. звіт касира Як підшивати.

Касова книга - це обов'язковий до ведення документ, що відображає всі операції з готівкою, що проходить через касу організації. Ведеться тільки одна касова книга по організації, вона повинна бути обов'язково пронумерована, прошита і опечатана печаткою. Число аркушів в книзі завіряється підписом керівника та бухгалтера. Використовується протягом одного звітного року, по закінченні заводиться нова касова книга.
Інструкція
1
Ведеться касова книга за спеціальною затвердженою формою. На початку кожного року касова книга починається заново. Її потрібно заповнювати за кожен день, навіть якщо відбувалася тільки одна операція з готівкою. Можна придбати в канцелярському магазині журнал за встановленою формою, тоді на самому початку року слід пронумерувати всі сторінки, підшити касову книгу і скріпити печаткою, і вже потім, кожен день касову книгу покладається заповнювати, причому в порядку хронології.
2
На останньому підшитому аркуші ставиться напис «У даній книзі прошнуровано і пронумеровано ... аркушів», де вказується кількість аркушів у книзі. Можна вести касову книгу в електронному вигляді в спеціальній програмі, такий, як 1С: Бухгалтерія. Роздруковувати листи майбутньої касової книги потрібно за кожен день, коли було хоча б один рух, а в кінці року підшити касову книгу , скріпивши печаткою та підписом керівника вашої організації і, якщо є головний бухгалтер, то і його підписом теж.
3
Касова книга общеутвержденной форми складається обов'язково з двох частин: звіту касира і вкладного листка в касову книгу . В купленої формі книги всі записи виробляються кульковою ручкою із застосуванням копіювального паперу, що вийшов другий примірник - це буде звіт касира, він повинен відриватися і зберігатися окремо.
4
Якщо організація веде касову книгу в електронному варіанті, що рекомендується, то за кожен день повинні роздруковуватися видаткові та прибуткові касові ордери, звіт касира і вкладний лист, по суті, повинна виходити касова книга, яка складається з двох абсолютно однакових за сумою частин. Листи в них пронумеровуються самою програмою в порядку хронології від початку року, вручну проставляти нумерацію сторінок вже не треба. На останньому місячному вкладному аркуші ставиться кількість аркушів касової книги за місяць, а за звітний рік - на останньому аркуші ставиться кількість аркушів за рік.