Як оцінити учня.

Для молодих педагогів часто справжньою проблемою стає необхідність адекватно оцінити учня. Давно відомо, що традиційна шкільна трибальна система не дає об'єктивної оцінки. Вчителі йдуть на всілякі хитрощі, вводячи додаткові «плюси» і «мінуси», щоб виграти додаткові половини балів і зробити систему більш диференційованою. Але часто і цього недостатньо, особливо з урахуванням того, що «плюси» і «мінуси» не враховуються як формальних відміток.
Інструкція
1
Можливим рішенням в існуючих умовах може стати введення додатково до традиційної шкалою бальної рейтингової системи оцінок. В цьому випадку для отримання в чверті або півріччі певної підсумкової позначки учень повинен набрати задану кількість балів, що виставляються за різні види робіт. Рейтингова система хороша тим, що традиційну оцінку засвоєних знань і навичок вона робить більш об'єктивної, позбавленої особистісного ставлення педагога до учневі, і тим самим дозволяє уникнути звинувачень в упередженості.
2
Другим важливі перевагою бальної системи є можливість диференціювати різні види навчальних робіт і тим самим у більшому ступені зрівняти можливості всіх учнів у класі. Приміром, учень, який боїться публічних виступів перед класом або не може повністю зосередитися під час письмової контрольної, отримує можливість набрати необхідні бали іншим способом і все ж отримати об'єктивну підсумкову оцінку.
3
Рейтингова система оцінки учнів дозволяє заохочувати такі особистісні якості як старанність, сумлінність, наполегливість у досягненні навчальних цілей. Ні для кого не секрет, що традиційна система відміток не диференціює учнів залежно від їх природних здібностей і особистісних якостей. Тому часто виникає досить несправедлива ситуація, коли неорганізований, ледачий, але обдарований учень отримує на контрольних та іспитах високі оцінки, помітно обходячи своїх більш старанних, але менш здібних однокласників. Додатково нараховуються бали за регулярне відвідування занять, за активність під час уроку і прагнення самостійно мислити і обґрунтовувати свою точку зору можуть значно компенсувати відмінності між учнями, зумовлені їх природними даними. Це дуже важливо для стабільного психологічного клімату в навчальному колективі, оскільки в цьому випадку кожен школяр знає, що у нього є реальна можливість добитися об'єктивних високих оцінок завдяки своїй завзятості і наполегливості. Таким чином усувається причина для взаємних образ і конфліктів.
4
При використанні рейтингової системи оцінки учнів важливо пам'ятати, що в повній мірі вона працює тільки тоді, коли чітко розроблена система нарахування встановленої кількості балів за певні види роботи. Кількість балів за один і той же вид діяльності не може бути змінено за бажанням учителя відносно окремих учнів. Тільки в цьому випадку ця методика оцінки учнів буде повністю об'єктивної і дасть позитивний ефект.