Як аналізувати ринок.

Написання бізнес-плану, проведення маркетингового дослідження, планування подальшого розвитку підприємства - все це вимагає якісного і кількісно аналізу ринкової ситуації. Що слід враховувати при проведенні аналізу ринку?
Інструкція
1
Будь грамотно складений маркетинговий план повинен містити в собі розділ, присвячений аналізу ринку. Ігнорування цього положення призводить до неможливості здійснити інші розділи плану, оскільки саме аналіз ринкової ситуації визначає шляхи розвитку підприємства. Від аналітика вимагається чітке розуміння плану вивчення ринку і деталей, на які слід звернути першочергову увагу.
2
Аналізувати ринок конкретних товарів або послуг слід з урахуванням його розподілу на сегменти. Потрібно також взяти до уваги характер цільової аудиторії, наявність і ступінь активності конкурентів, а також потенційні можливості підприємства у відповідному сегменті ринку.
3
Сегментація ринку починає аналітичний етап дослідження. Мова йде про поділ ринку на частини, так звані сегменти. Сегмент являє собою групу споживачів, товарів або ж виробників. Їх можна об'єднати по заздалегідь поставленим критеріям і значущим показниками. Ознак і факторів сегментації ринку можна назвати безліч, їх кількість і склад визначається конкретними цілями аналізу.
4
Сегментація ринку є центральним інструментом у вивченні ринку, від якого залежить позиція підприємства в досліджуваної ринкової ніші. Слід враховувати при цьому не лише свій сегмент, але й ті частини ринку, які займають конкуренти. Це дозволить ефективно просувати продукт або ж вийти на ринок з ідеєю нового продукту, вписується в ніші, зайняті конкуруючими фірмами.
5
Ще одним критерієм аналізу ринку служить цільова аудиторія. Від такої аудиторії залежить, яким чином здійснюватиметься просування вашого продукту. Потрібно визначити склад цільової споживчої групи і її стійкість в актуальної ринкової ситуації. Аналіз цільової аудиторії дозволить відповісти на запитання про те, чи варто витрачати на її завоювання час, виробничі потужності та фінансові ресурси.
Аналіз - невід'ємна частина процесу, особливо якщо справа стосується такого відповідального процесу, як освіта. Учитель зобов'язаний весь час відслідковувати зовнішні реакції і зворотний зв'язок, яку він отримує від учнів. Теорії та практики аналізу уроків присвячено багато методичної літератури, але можна виділити кілька пунктів, які необхідно дотримувати.
Вам знадобиться
  • - ручка
  • - папір
Інструкція
1
В першу чергу, необхідно оцінити урок з точки зору досягнутої мети. Урок повинен бути структурований, логічний, мати чітко виражене вступ і завершальну частину, матеріал повинен бути присвячений одній темі.
2
Подача матеріалу повинна відповідати рівню слухачів - учнів, і завданням, поставленим для цього уроку. Учні повинні бути залучені до процесу уроку, не допускається одностороннє виклад матеріалу без зворотного зв'язку з боку учнів.
3
Темп уроку повинен бути ідеально підходящим викладається темі і специфіці уроку, змішування декількох напрямків може згубно позначитися на засвоєнні матеріалу учнями.
4
Учні повинні повністю брати участь в уроці і не займатися будь-якої сторонньої діяльністю. Учитель в процесі уроку повинен підтримувати зацікавленість і участь дітей способами, що не суперечать професійній етиці педагогів.
5
Вищеперелічені пункти є основними індикаторами, на підставі яких робиться висновок про успішність уроку, але не варто забувати і про відчуття самого вчителя. Потрібно пам'ятати, що емоційний фон педагога до і після уроку - найкращий показник того, чи був успішний урок і наскільки добре він пройшов.
Корисна порада
Аналізуйте емоції як факт, при аналізі намагайтеся думати з третьої позиції - позиції людини з боку, цим ви уникнете похибок аналізу і помилкової логіки.