Як вирішити приклад з алгебри для 7 класу. спростите вираз 7 клас решеніе5 прикладів.

Дуже часто при вирішенні задач по алгебрі для 7 класу складність представляють приклади з многочленами. При спрощенні прикладів або приведенні їх до заданого виду слід знати основні правила перетворення многочленів. Також учневі будуть потрібні основи роботи з дужками. Будь приклад можна спростити, скоротивши вираз на загальний дільник, вивівши загальну частину за дужки або виконавши приведення до спільного знаменника. При будь-якому перетворенні многочлена дуже важливо враховувати знак кожного його доданка.
Інструкція
1
Запишіть заданий приклад на листку. Якщо він є многочлен, виділіть в ньому загальну частину. Для цього знайдіть всі доданки з однаковим підставою. Однакове підставу мають члени з одного буквеної частиною, а також з одним ступенем. Такі доданки називають подібними.
2
Складіть подібні члени. При цьому враховуйте знаки, які стоять перед ними. Якщо перед одним з них стоїть знак «-», замість складання виконайте віднімання членів і з урахуванням знака же запишіть результат. Якщо знак «-» мають обидва члени, отже виконується їх додавання і результат записується також зі знаком «-».
3
При наявності дрібних значень в коефіцієнтах многочлена, приведіть для спрощення прикладу дроби до спільного знаменника. Для цього помножте все коефіцієнти виразу на одне і те ж число так, щоб при скороченні дробів залишилася лише ціла частина. У самому простому випадку загальний знаменник є твором всіх знаменників в дрібних коефіцієнтах. Після множення всіх членів, проведіть спрощення подібних доданків.
4
Після приведення до спільного знаменника і додаванню подібних членів винесіть загальні частини виразу за дужки. Для цього визначте групу членів, де є однакова частина виразу. Поділіть коефіцієнти групи на загальну частину і запишіть її попереду дужок. В дужках залиште не весь многочлен, а саме дану групу членів з рештою від ділення коефіцієнтами.
5
Чи не втратьте знак при виносі за дужки. Якщо ви хочете загальну частину винести зі знаком «-», то для кожного члена в дужках замініть знак на протилежний. Решта членів, які беруть у виносі за дужки, запишіть до або після дужок із збереженням їх знака.
6
Якщо за дужки виноситься загальна частина зі ступенем, для групи в дужках виробляється віднімання показника виноситься ступеня. При розкритті дужок ступеня подібних членів складаються, а коефіцієнти множаться.
7
Вираз можна скоротити на ціле число, якщо на нього діляться всі коефіцієнти многочлена. Перевірте, немає чи в заданому прикладі загального дільника. Для цього знайдіть для всіх коефіцієнтів число, на яке без остачі поділиться кожен з них. Виконайте розподіл всіх коефіцієнтів многочлена.
8
Якщо для рішення прикладу задано значення буквенной змінної, підставте її в перетворене вираз. Порахуйте результат і запишіть. Приклад вирішене.