Як порахувати похибку.

Похибка є величиною, яка визначає можливі відхилення отриманих даних від точного значення. Існують поняття відносної і абсолютної похибки. Їх перебування - одне із завдань математичного аналізу. Однак на практиці більш важливо буває порахувати похибка розкиду якого-небудь вимірюваного показника. Фізичні прилади мають власну допустиму похибку. Але не тільки її треба враховувати при визначенні показника. Для підрахунку похибки розкиду? необхідно провести декілька вимірювань даної величини.
Вам знадобиться
  • Прилад для вимірювання потрібної величини
Інструкція
1
Виміряйте приладом чи іншим засобом вимірювання потрібну вам величину. Повторіть вимірювання кілька разів. Тим більше буде отримано значень, тим вище точність визначення похибки розкиду. Зазвичай проводять 6-10 вимірювань. Запишіть отриманий набір значень вимірюваної величини.
2
Якщо всі отримані значення рівні, отже, похибка розкиду дорівнює нулю. Якщо ж в ряді є відмінні значення, обчисліть похибка розкиду. Для її визначення існує спеціальна формула.
3
Відповідно до формули, обчисліть спочатку середню величину <х> з отриманих значень. Для цього складіть всі значення, а їх суму поділіть на кількість проведених вимірювань n.
4
Визначте почергово різницю між кожною отриманою величиною і середнім значенням <х>. Запишіть результати отриманих різниць. Потім зведіть все різниці в квадрат. Знайдіть суму даних квадратів. Збережіть останній отриманий результат суми.
5
Обчисліть вираз n (n-1), де n - кількість проведених вами вимірювань. Поділіть результат суми з попереднього обчислення на отримане значення.
6
Візьміть корінь квадратний приватного від ділення. Це і буде похибка розкиду?, Виміряної вами величини.