Як писати курсову.

Питання про те, як писати курсову, цікавить як першокурсників, так інколи і досвідченіших студентів. Адже, як правило, окремо дану тему викладачі не піднімають. Маючи деякий досвід підготовки рефератів, студенти виконують подібну роботу на свій розсуд.

Проте написання курсових робіт має певні цілі. Серед таких:

  • Отримання навичок систематизувати, аналізувати і узагальнювати інформацію.
  • Застосування отриманих знань для аналізу та вирішення різних професійних проблем.
  • Отримання навичок самостійного проведення різного роду досліджень.
  • Навчання грамотному, логічному викладу, а також формулювання висновків.

Так, виходячи з вищевикладених цілей, написання курсових робіт оцінюється по кожному з пунктів. Не завжди просто відповідати вимогам. Але на допомогу завжди приходить керівник курсового проекту, що трохи полегшує завдання, оскільки викладач допомагає своєчасно виправити виникаючі недоліки.

Отже, як писати курсову правильно

Почати слід з продумування теми - частіше все вона є вашим вибором. Ґрунтуватися потрібно на своїй особистій зацікавленості, адже тоді ви зможете творчо підійти до вирішення проблеми, що зазвичай є перевагою роботи. Наступним етапом підготовки курсового проекту є підбір теоретичного матеріалу. Таким традиційно виступає література по темі: наукові дослідження, критика і т.п. На основі зібраного матеріалу найбільш правильно буде скласти план викладу теми курсової роботи. Крім того, такий знадобиться і для оформлення проекту. Безпосередньо написання починається лише після ретельного аналізу зібраного матеріалу. Тоді можна готувати основну частину. В ній викладається суть проблеми (вираженої в темі курсової роботи), різні точки зору на можливості вирішення такої. Доцільно виділити три-п'ять основних питань, які можуть стосуватися проблематики проекту, і докладно їх висвітлити. Для простоти завершення роботи в кінці кожного розділу можна написати висновки по викладеному матеріалу. Тоді при написанні укладення, необхідного в обов'язковому порядку, буде легше виділити основні моменти роботи, висновки аналізу та пропозиції для вирішення описуваних задач. Тільки після цього пишеться вступ, в якому слід аргументувати актуальність обраної теми. Тут же студент оцінює ступінь розробки проблематики на даний момент. Також в цій частині курсової роботи обов'язково викладаються цілі, методи і завдання дослідження, проведеного в проекті.

Критерії оцінки курсової роботи, які слід враховувати

В першу чергу викладачами оцінюється новаторський підхід до вирішення проблематики, озвученої в темі курсової. Відповідно, збирати матеріал і проводити його аналіз потрібно з урахуванням актуальності питань. Не менш важливо розглянути історію розвитку теми, досвід вирішення подібних завдань, а також різноманітні точки зору на такі. Звичайно, весь матеріал слід проаналізувати і написати своїми словами, ясно і логічно формулюючи свої думки.