Як писати дипломну роботу.

Дипломна робота - це результат всього багаторічного навчання студента у ВНЗ. Це робота носить навчально-дослідницький характер і присвячена якому-небудь актуального питання з обраної спеціальності.

Писати дипломну роботу студент починає ще під час переддипломної практики, коли він збирає практичний матеріал для подальшого його дослідження в своїй роботі. Всі зібрані дані, розглянуті в ключі обраної теми, ляжуть в основу практичної частини дипломної работи.В початку останнього семестру навчання студенту дають можливість вибрати тему з числа затверджених на кафедрі, в залежності від обраного предмета, призначається науковий керівник, який і буде курирувати написання роботи .Для виконання плану роботи збирається необхідний обсяг практичних даних, теоретичні матеріали по темі в періодиці та науковій літературі. Обрана тема повинна бути повністю розкрита в дипломній роботі і супроводжуватися даними, оформленими в таблиці, графіки та т.д.Прежде ніж приступати до написання роботи слід ознайомитися з ГОСТами, які визначають правила написання та оформлення подібних робіт, крім ГОСТів існують і правила конкретного ВНЗ . Як правило, всі основні вимоги викладені в методичному посібнику, яке видається студентам на кафедрі.

Як правильно писати дипломну роботу?

Писати дипломну роботу правильно - це означає дотримати основні вимоги до вмісту і його оформленню. Зазвичай диплом містить наступні розділи і листи:

 • Титульний лист - містить основні дані про роботу.
 • Відгук наукового керівника.
 • Рецензія - відгуки інших керівників, провідних схожу тематику.
 • Анотація - коротке опис мети роботи.
 • Перелік умовних позначень та термінів, які використовуються в дипломній роботі.
 • Зміст.
 • Вступ - опис актуальності теми та обґрунтування вибору об'єкта дослідження.
 • Теоретична частина - огляд теоретичної літератури з теми від наукових робіт до періодики. Бажано не обмежуватися вітчизняними джерелами, а використовувати також і світові.
 • Аналітична частина - дослідження практичного матеріалу в світлі обраної теми.
 • Практична частина - вплив обраної теми на досліджуваний об'єкт і формування конкретних рекомендацій.
 • Висновок - узагальнення висновків по виконану роботу.
 • Список використаних джерел, представлений по ГОСТу.
 • Програми оформляються у вигляді таблиць, графіків і т.д.

Після остаточної перевірки у наукового керівника, дипломна робота роздруковується начисто і здається в майстерню для плетіння або для скріплення промисловим швидкозшивачем.