Як вирішувати логарифми. Рішення логарифмів.

Логарифм числа b визначає показник ступеня для зведення вихідного позитивного числа a, що є підставою логарифма, і отримання в результаті заданого числа b. Рішення логарифма полягає у визначенні даної ступеня по заданим числам. Існує кілька базових правил для визначення логарифма або перетворення записи логарифмічного виразу. Застосовуючи дані правила і визначення можна обчислити логарифмічні рівняння, знаходити похідні, вирішувати інтеграли та інші вирази. Рішення логарифма часто виглядає, як спрощена логарифмічна запис.
Інструкція
1
Запишіть заданий логарифмічне вираз. Якщо у виразі використовується логарифм по підставі 10, то його запис коротшає і виглядає так: lg b - це десятковий логарифм. Якщо ж логарифм має у вигляді підстави натуральне число е, то записують вираз: ln b - натуральний логарифм. Мається на увазі, що результатом будь-якого логарифма є ступінь, в яку треба звести число підстави, щоб вийшло число b.
2
Рішення логарифма полягає в обчисленні даної ступеня. Перед рішенням логарифмічне вираз, як правило, вимагається спростити. Перетворіть його, використовуючи відомі тотожності, правила і властивості логарифма.
3
Додавання і віднімання логарифмів чисел b і с по однаковим підставах замінюється одним логарифмом з твором або поділом чисел b і с відповідно. Застосовуйте по необхідності найпоширеніше перетворення - формулу переходу логарифма до іншого підставі.
4
Використовуючи вирази для спрощення логарифма, враховуйте існуючі обмеження. Так підстава логарифма а може бути тільки позитивним числом, не рівним одиниці. Число b також має бути більше нуля.
5
Проте не завжди, спростивши вираз, можна обчислити логарифм в його числовому вигляді. Іноді це не має сенсу, так як багато ступеня являють собою ірраціональні числа. В такому випадку залиште ступінь числа записаній як логарифма.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=jRWCwxYp0aY