Як порахувати рентабельність підприємства. рентабельність продукції.

Для оцінки ефективності економічної діяльності підприємства використовується розрахунок показників прибутковості, які мають й іншу назву - показники рентабельності. Загальну ефективність роботи підприємства відображає показник рентабельності підприємства. Як же його розрахувати?
Інструкція
1
Показник рентабельності підприємства демонструє, наскільки ефективно використовуються в його діяльності всі майнові активи підприємства, а саме основні та оборотні кошти. А якщо бути точніше, то сенс показника рентабельності полягає в розрахунку обсягу прибутку, отриманого підприємством при вкладенні 1 рубля в свої виробничі фонди. Для того щоб порахувати рентабельність підприємства необхідно скористатися такою формулою: РП = БП/(ОПФср. + Оср.) Де РП - рентабельність підприємства; БП - балансова (бухгалтерська) прибуток підприємства, отримана ним в звітному періоді; ВОАср. - Середнє значення вартості необоротних активів, розраховане за звітний період; Оср.- середнє значення вартості оборотних активів, розраховане за звітний період.
2
Балансова (бухгалтерська) прибуток підприємства - це прибуток, отриманий підприємством за підсумками звітного періоду, яка є базою для нарахування податку на прибуток. Іншими словами, це прибуток підприємства до оподаткування. Щоб розрахувати цей показник, необхідно з величини отриманої від реалізації товарів і послуг виручки прибрати: - собівартість реалізованих товарів або наданих послуг; - Управлінські та комерційні витрати; - Сальдо від операційної діяльності; - Сальдо від позареалізаційної діяльності.
3
Для розрахунку середньої величини виробничих фондів підприємства необхідно знати балансову вартість цих фондів на кінець аналізованого періоду і на його початок. Далі, використовуючи формулу розрахунку простої середньої величини, розрахувати середню вартість майна підприємства в звітному періоді.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=Es0a9Zzvxb4
Корисна порада
Порахувати рентабельність підприємства можна, використовуючи такі документи, як «Бухгалтерський баланс» (Форма №1) та Звіт про прибутки і збитки (Форма №2).
У зв'язку зі сформованою ситуацією на світовому ринку і нестабільністю економіки в цілому власники приділяють все більший час аналізу діяльності своїх підприємств. За допомогою такого аналізу можна об'єктивно оцінити платоспроможність компанії, ефективність і прибутковість її діяльності, а також перспективи розвитку. Для скорочення витрат і управління фірмою найбільш ефективними є показники рентабельності.
Інструкція
1
Найбільш суттєвим показником, який ви можете розрахувати при оцінці рентабельності бізнесу, є рентабельність власного капіталу. Власники підприємства отримують рентабельність своїх інвестицій у вигляді вкладів до статутного капіталу. В обмін на це вони мають права на відповідну частку прибутку. Тому, з точки зору власників, рентабельність капіталу є найбільш важливим показником діяльності компанії, оскільки вона характеризує розмір прибутку, яку отримає власник з кожної гривні вкладених коштів.
2
Ще одним показником, що характеризує ефективність діяльності підприємства, є оборотність активів. Він відображає, скільки разів за період обертається капітал, вкладений в активи компанії. Даний показник характеризує інтенсивність використання всіх активів, незалежно від джерел їх утворення. Крім того, оборотність активів показує, яку частину виручки підприємство отримує з кожної гривні коштів, вкладених в активи. Збільшення цього показника говорить про більш ефективне їх використання.
3
В якості головного індикатора ефективності діяльності підприємств, що мають відносно невеликі обсяги основних засобів і власного капіталу, використовуйте рентабельність продажів. Вона визначається як відношення прибутку від реалізації продукції (операційної прибутку) до обсягу продажів (виторгу) за певний період. Рентабельність продажів показує, яку суму чистого прибутку отримує фірма з кожної гривні проданої продукції, або скільки коштів залишається в її розпорядженні після покриття собівартості, сплати податків та відсотків по кредитах.
4
Для оцінки ефективності оперативної діяльності ви можете застосовувати показник рентабельності активів. Він є основним виробничим показником, що відображає ефективність використання вкладених коштів. Рентабельність активів визначається як відношення величини чистого прибутку і середньої вартості активів за певний період. Вона залежить від двох факторів: прибутковості продажів і оборотності активів.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=1u46HRorsu4