Як вирішити системи методом Гаусса.

Кожен з нас, займаючись вирішенням завдань лінійної алгебри, стикається з системою лінійний рівнянь. Але яким же способом їх вирішувати? Методом Гаусса можна вирішити будь-яку систему рівнянь виду АХ = В.
Інструкція
1
Для цього складають розширену матрицю коефіцієнтів (А/В), приписуючи до матриці А стовпець вільних членів В.
2
Далі матрицю (А/В) за допомогою елементарних перетворень призводять до східчастого увазі (так званий "прямий хід").
3
Потім за отриманою матриці виписують нову систему і вирішують її методом виключення змінних: починаючи з останніх (за номером) змінних знаходять всі інші (так званий "зворотний хід").