Як знаходити ранг матриці.

Рангом матриці А (rang A або r (A)) називається найвищий порядок відмінних від нуля мінорів цієї матриці. Ранг матриці дорівнює максимальному числу її лінійно незалежних рядків або стовпців. Розглянемо матрицю А розміру 3? 4, значить r (A)? 3. За допомогою елементарних перетворень, які не змінюють ранг матриці, наведемо матрицю А до східчастого увазі.
Інструкція
1
транспортуючи матрицю А.
2
Помножимо елементи 1-го рядка на (-1), складемо її з 2-й і 3-й рядками матриці. В новій матриці міняємо місцями 2-ю і 3-ю рядки.
3
Помножимо елементи 2-го рядка на 3 і складемо з елементами 3-й строкі.Получілі ступінчасту матрицю розміру 3? 4, у якої 3 ненульових елемента на головній діагоналі, значить, r (А) = 3. Ця матриця має ненульовий мінор 3-го порядку.