Як знайти суму ряду.

З курсу вищої математики відомо визначення - числовим рядом називається сума відаu1 + u2 + u3 + ... + un + ... =? Un, n - натуральні чіслагде u1, u2, ..., un, ... - члени деякої нескінченної послідовності, при цьому un - називається загальним членом ряду , який задається деякою формулою визначальною всю последовательность.Чтоби порахувати суму ряду , необхідно ввести поняття часткової суми.
Інструкція
1
Розглянемо суму перших n членів заданого ряду і позначимо SnSn = u1 + u2 + u3 + ... + un =? Un, n - натуральні чісла.Сумма Sn називається частковою сумою ряду .Перебірая n починаючи з 1 до нескінченності, отримаємо послідовність відаS1, S2, ..., Sn, ... яка називається послідовністю часткових сум.
2
Таким чином, суму ряду можна визначити наступним способом.Заданний ряд називатиметься сходящимся, якщо послідовність його часткових сум Sn сходиться, тобто має кінцевий межа Slim Sn = S, тоді число S будемо сумою заданого ряду ? un = S, n - натуральні чісла.Еслі ж послідовність часткових сум Sn не має межі або має нескінченний приділ, то заданий ряд називається розбіжним і відповідно не має суми.