Як взяти відпустку за свій рахунок.

За письмовою заявою працівника у зв'язку з сімейними обставинами або з інших поважних причин, роботодавець може надати працівникові відпустку за свій рахунок, тобто без збереження заробітної плати. Тривалість відпустку а визначається за угодою між працівником і роботодавцем.
Інструкція
1
Трудовим кодексом Російської Федерації встановлено категорії працівників, яким роботодавець зобов'язаний надати відпустку без збереження заробітної плати з зазначенням на кількість днів. До них відносяться: Учасники Великої Вітчизняної війни - до 35 календарних днів на рік.
2
Працюючі пенсіонери по старості (за віком) - до 14 календарних днів на рік.
3
Батьки та дружини військовослужбовців, загиблих або померлих внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні обов'язків з несення військової служби, або внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби - до 14 календарних днів на рік.
4
Працюючі інваліди - до 60 календарних днів на рік.
5
Працівники - у випадках народження дитини, реєстрації шлюбу, смерті близьких родичів - до 5 календарних днів.
6
Працівники, допущені до вступних випробувань в освітні установи вищої професійної освіти - 15 календарних днів.
7
Працівники, допущені до вступних випробувань в мають державну акредитацію освітні установи середнього професійної освіти - 10 календарних днів.
8
Слухачі підготовчих відділень освітніх установ вищої професійної освіти для здачі випускних іспитів - 15 календарних днів.
9
Працівники, які навчаються в мають державну акредитацію освітніх установах вищої професійної освіти за очною формою навчання, які поєднують навчання з роботою, для проходження проміжної атестації - 15 календарних днів у навчальному році, для підготовки та захисту випускної кваліфікаційної роботи та здачі підсумкових державних іспитів - чотири місяці, для здачі підсумкових державних іспитів - один місяць.
10
Працівники, які навчаються в мають державну акредитацію освітніх установах середнього професійної освіти за очною формою навчання, які поєднують навчання з роботою, для проходження проміжної атестації - 10 календарних днів у навчальному році, для підготовки та захисту випускної кваліфікаційної роботи та здачі підсумкових державних іспитів - два місяці, для здачі підсумкових державних іспитів - один місяць.
11
Особам, які працюють в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, надається відпустку без збереження заробітної плати, тривалість якого визначається необхідністю для проїзду до місця використання щорічної оплачуваної відпустку а і назад.
12
Колективним договором вашої організації можуть бути передбачені додатково випадки і категорії осіб, коли надається відпустку без збереження заробітної плати.
13
Крім цього, іншими федеральними законами встановлено обов'язок роботодавця надати працівникові відпустку за свій рахунок. До таких нормативних актів належать: Федеральний закон «Про ветеранів» від 21.01.1995г. № 5-ФЗ, федеральний закон «Про статус Героїв Радянського Союзу, Героїв Російської Федерації і повних кавалерів ордена Слава» від 15.01.1993г. № 4301-1, федеральний закон «Про надання соціальних гарантій Героям Соціалістичної Праці та повним кавалерам ордена Трудової Слави» від 09.01.1997г. № 5- ФЗ, федеральний закон «Про статус військовослужбовця» від 27.05.1998г. № 76-ФЗ, федеральний закон «Про державну цивільну службу Російської Федерації» від 27.07.2004р. № 79-ФЗ, федеральний закон «Про основи муніципальної служби Російській Федерації» від 08.01.1998г. № 8-ФЗ.
14
В інших випадках надання відпустку а за свій рахунок, як і встановлення строку цього відпустку а - це не обов'язок, а право роботодавця.