Як порахувати сальдо.

Сальдо - це різниця між прибутком і витратою за вибраний інтервал часу. В бухгалтерському обліку - це різниця між дебетом і кредитом за обраним рахунком і за певний проміжок часу.
Інструкція
1
Щоб порахувати дану величину, наприклад, по грошовим надходженням, потрібно скласти всі надійшли грошові кошти за певний інтервал часу і витрата цих коштів за цей же період. І порахувати різницю між цими двома цифрами. Вона і буде сальдо.
2
Сальдо на початку періоду - це залишок коштів початку обраного періоду.
3
Щоб подивитися сальдо в бухгалтерському обліку потрібно сформувати оборотно-сальдову відомість за певним рахунком і за певний період часу. Також можна сформувати «Звіт про прибутки та збитки» (форма №2) і подивитися початкове і звичайно сальдо.
4
Існують формули, які використовують для розрахунку сальдо активних і пасивних рахунків: Сальдо кінцеве по Дебету = Сальдо початкове + Обороти за дебетом - Обороти по кредету Сальдо кінцеве по кредету = Сальдо початкове + Обороти по кредету - Обороти по дебетуДанная різниця дуже зручна при складанні актів звірок з контрагентами організації.