Як написати регламент. Як скласти тих регламент.

Регламент необхідний, щоб чітко і детально визначити цілі і завдання, а також порядок їх досягнення для того чи іншого ланки виробничого ланцюга. Регламент буде тим простіше і зрозуміліше , що більш докладно він складений. При його прочитанні його у працівників не повинно виникати питань, а значить, в регламенті не прийнятне утримання двозначних і розмитих фраз.
Інструкція
1
Процес складання регламенту включає кілька етапів. По-перше, потрібно визначитися про необхідність створення регламенту в конкретній ситуації. Даний документ потрібен, якщо діяльність, що підлягає регламентування, постійно повторюється, етапи її виконання практично не змінюються протягом тривалого періоду часу.
2
По-друге, слід організувати людей, які створюватимуть регламент. Як правило, одній людині зробити це досить складно. Адже якщо виробничий процес тривалий і трудомісткий, то практично неможливо охопити всі його аспекти. Тому при написанні регламенту потрібно визначитися з тими, хто буде брати участь в розробці, а також призначити керівника проекту. Необхідно, щоб в групі були присутні як теоретики, так і практики, щоб регламент був найбільш об'єктивним.
3
Потім відбувається обговорення і безпосередньо створення регламенту. Воно має на увазі розгляд окремих етапів роботи і фіксування конкретних кроків на папері. У результаті повинна вийти інструкція з докладним описом робочого процесу. Поки це тільки чорновий варіант.
4
Після того, як чернетку буде прочитаний всіма працівниками, які беруть участь у створенні регламенту, слід внести доповнення і зміни. Їх краще обговорити спільно, щоб зробити підсумковий висновок по створенню регламенту.
5
Готовий регламент передається на схвалення керівництва, а після цього видається як самостійний документ. Якщо він дуже об'ємний, то для кожного відділу робиться виписка, в якій зазначаються положення, що стосуються тільки його роботи.
Регламент увазі під собою певний звід документів, який показує порядок якихось правил, дій, регулюючих конкретний робочий процес. При цьому всі дії регламентуються певними, заздалегідь встановленими термінами.
Інструкція
1
Призначте відповідального людини. Він повинен буде виробляти здійснення робіт, які ви визначите в регламенті. Виберіть для цих цілей найбільш відповідального співробітника.
2
Позначте предмет регламенту для формованого бізнес-проекту. При цьому, зверніть увагу, що це має стосуватися самих робіт, які безпосередньо пов'язані зі створенням і випуском продукції (послуг чи робіт) для клієнтів, а також для отримання прибутку вашою організацією.
3
Проведіть невелике зібрання. Це необхідно, якщо робочий процес, який описаний в регламенті, зіштовхує одні й ті ж інтереси різних відомств і підрозділів. При цьому досить важливо, щоб усі ключові представники цих відділів були присутні на зборах. В свою чергу, призначене відповідальна особа повинна детально пояснити про важливість обговорюваного процесу. Тому постарайтеся вислухати точку зору кожного із зацікавлених осіб і потім врахуйте їх думки.
4
Опишіть якнайдетальніше весь бізнес-процес. При цьому дуже добре, якщо робочий процес є не складним і за нього відповідатиме співробітник, який досить чітко може представити всі етапи виробничої діяльності. Далі обговоріть вийшов регламент з усіма іншими учасниками. В свою чергу, коли бізнес-проект є складним, кожен працівник повинен детально розписати виробничу діяльність на власному робочому ділянці.
5
Зберіть необхідний матеріал (інформацію, підтверджену документально), а потім обговоріть його спільно з учасниками проекту.
6
Надайте всім учасникам робочої групи попередній текст регламенту. Надалі, це зможе позитивно вплинути на зручність ведення діалогу і розробку можливих коригувань. При цьому дозвольте їм висловити свою думку, зробити якісь пропозиції, зауваження чи поправки і обґрунтувати їх для всіх учасників процесу.
7
Передайте скоригований текст регламенту роботи вашому вищому керівництву для перевірки і затвердження.