Як знайти об'єм правильного тетраедра. Обсяг правильного тетраедра формула.

Тетраедр є одним з п'яти існуючих правильних багатогранників, тобто багатогранників гранями яких є правильні багатокутники. Тетраедр складається з чотирьох граней є равносторонними трикутниками, шести ребер і чотирьох вершин.
Інструкція
1
Розрахувати обсяг правильно тетраедра можна як за загальними формулами для тетраедрів, так і за формулою для правильного тетраедра.Об'ём правильного тетраедра знаходиться по формулеV =? 2/12 * a ?, де a - довжина ребра тетраедра.
2
Обсяг тетраедра так само можна обчислити за наступними формулам.V = 1/3 * S * h, де S - площа грані тетраедра, h - висота опущена на цю грань.V = sin * 2/3 * (S? * S?)/AB, де S? і S? - Площі граней? і?, sin - Кут між гранями? і?
3
Якщо тетраедр заданий координатами своїх вершин у декартовій системі координат - r1 (x1, y1, z1), r2 (x2, y2, z2), r3 (x3, y3, z3), r4 (x4, y4, z4 ), то її обсяг можна розрахувати за формулою, приведеною на малюнку.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=J20fLeTndKw