Як оформляти тези.

Тези - це невелика за обсягом, але дуже ємна з утримання стаття, яка зазвичай служить основою для доповіді на наукових конференціях. Самі тези готують для публікації у збірниках доповідей до конференцій. Оргкомітет конференцій зазвичай строго обумовлює вимоги до оформлення та обсягом тез і не приймає до публікації ті, які оформлені невірно.
Вам знадобиться
  • - Комп'ютер;
  • - Програма Microsoft Word;
  • - Ваша наукова робота чи її начерки, наукова література, ілюстрації;
  • - Доступ до мережі інтернет ;
  • - Особистий електронну поштову скриньку.
Інструкція
1
Уважно прочитайте вимоги до оформлення тез для цікавить вас конференції (далі - Вимоги). Приміром: - Обсяг роботи: від 2 до 10 машинописних сторінок формату A4 (може бути точно вказано кількість знаків с/без пробілів); - Шрифт: Times New Roman, кегль (розмір шрифту) - 12 або 14; - Міжрядковий інтервал: одинарний або півтора; - Поля: ліве 2,5-3,17, праве 1,5-2, верхнє-нижнє 2-2,5 см; - Абзацний відступ: 1 см;
2
Створіть новий документ в Microsoft Word відповідно до зазначених вимог. Збережіть його під іменем [ПІБ автора. Тези . Назва роботи] в форматі .doc або .rtf
3
Хороші тези складаються з: - заголовка (ємного найменування роботи); - інформації про автора/колективі авторів (ПІБ, поточний статус (студент, аспірант, співробітник), найменування вузу або місця роботи, адресу електронної пошти); - короткого вступу, котрий розкриває актуальність і новизну дослідження, його вивченість на сучасному етапі, а також основну мету роботи; - основної частини, положень, підкріплених прикладами, їх аналізом і висновками з них; - укладення, підсумовуючого всі висновки основної частини та відповідає на головне питання доповіді; - списку використаної літератури; - додатки у вигляді іллюстраціі.Оформіте свої думки відповідно до цього плану і Вимогами. Збережіть зміни.
4
В кінці роботи в алфавітному порядку в вигляді нумерованого списку вкажіть літературу, використану при підготовці до роботи в кінці роботи (від 2 до 7 наукових джерел) із зазначенням повних вихідних даних (ПІБ автора, назва видання, місто, видавництво, рік випуску, кількість сторінок). Цитати в тексті беріть в лапки і робіть посилання на джерело у квадратних дужках всередині тексту з обов'язковим зазначенням номера джерела в списку літератури і конкретної сторінки. При посиланні на інтернет-джерело вказуйте повну web-адресу та найменування джерела. Збережіть зміни.
5
Переконайтеся, що організатори дозволяють використовувати ілюстрації. Постарайтеся підібрати 1-2 якісні ілюстрації до тез, які б візуально підкріпили зроблені в роботі виводи.Іллюстраціі доцільно надавати у вигляді окремих файлів наступних форматів: - векторні зображення, створені в програмах CorelDRAW, Adobe Illustrator (розширення .cdr, .ai); - зображення, створені в програмах Microsoft PowerPoint (розширення .ppt) і в WinWord, в тому числі таблиця та графіки; - растрові зображення у вигляді форматів.jpg", .tif.Графікі і малюнки повинні бути чіткими, чорно-білими. Шапки таблиць не повинні виділятися ні кольором, ні шрифтом. Збережіть зміни.
6
Ще раз перечитайте роботу. Виключіть наявність граматичних, орфографічних, пунктуаційних, стилістичних помилок. Ще раз перевірте: поля, шрифт, інтервал, обсяг роботи. Збережіть зміни. Надішліть тези вкладеним файлом по адресу організаторів з обов'язковим зазначенням в темі листа назви конференції. У тілі листа крім привітання та повідомлення про спрямовуються тезах не забудьте вказати свої контактні дані для оперативного зв'язку з вами.
Зверніть увагу
- Найкращі наукові тексти ніколи не побачать публікації, якщо їх автор не потрудиться «причесати їх» відповідно до Вимог організаторів конференції; - Вікіпедія не є науковим джерелом.
Корисна порада
- Неухильно дотримуйтесь вимоги організаторів; - Не перевантажуйте текст складними граматичними конструкціями; - Не використовуйте рідкісні шрифти, виділення, курсив, якщо це не обумовлено організаторами; - Не використовуйте інші формати документів, крім тих, що обумовлені в Вимогах; - Не використовуйте табуляцію і автоматичні списки.