Як знайти максимальну швидкість.

Задачи фізики і математики часто вимагають знайти максимальну швидкість об'єкта протягом всього шляху. Даний вид завдань відноситься до розділу кінематики. Розглянемо алгоритм знаходження максимальної швидкості.
Інструкція
1
Запишіть рівняння залежності швидкості від часу.
2
Знайдіть похідну правої частини рівняння і прирівняти її до нуля. Знайдіть момент часу t, в який похідна дорівнює нулю. Якщо функція періодична, достатньо розглянути якийсь один період.
3
З отриманих значень t виберіть точки максимуму функції. Точка максимуму - це точка, похідна в якій дорівнює нулю, при переході через яку похідна змінює свій знак з плюса на мінус.
4
Порахуйте значення функції швидкості в точках максимуму. Виберіть найбільшу.
5
Якщо заданий конкретний проміжок часу, порівняйте значення функції швидкості на граничних точках і в точках максимуму. Виберіть найбільше з них.
6
Запишіть відповідь.
Корисна порада
Функцію залежності швидкості від часу можна отримати, диференціюючи функцію пройденого шляху, або інтегруючи функцію прискорення. У другому випадку знадобляться ще початкові умови.