Як зробити автореферат.

Ви успішно справились з роботою з написання дисертації. Тепер залишилося лише оформити автореферат дисертаційної роботи, який являє собою короткий, в тридцять сторінок, опис її складу. Автореферат дисертації підлягає публікації ще до захисту проекту, він відправляється в різні бібліотеки. Саме тому ви, як творець дисертаційного дослідження, мають написати текст особистого авторства.
Вам знадобиться
  • - текст дисертаційної роботи
Інструкція
1
Приступаючи до написання автореферат а дисертації, слід пам'ятати, що в цьому творі повинні бути описані основні ідеї та висновки дисертаційної роботи, показаний ваш особистий вклад в проведене дослідження. Вказується також новизна і практична значимість висновків дослідження.
2
Видається автореферат , як правило, друкарським способом в тій кількості примірників, яка затвердив дисертаційна рада. Звичайну кількість примірників не перевищує ста штук. Іноді друк здійснюється на копіювальних апаратах.
3
Полягати автореферат дисертації повинен з трьох частин: вступна частина, загальна характеристика дисертації, список ваших публікацій за темою дисертації. Як правило, в автореферат копіюються без змін запровадження і висновок дисертації і наявні в ній списки літературних джерел.
4
Заключна частина автореферат а містить відомості про публікації автора в наукових виданнях і про наукові результати роботи здобувача, що відповідають темі дисертаційного дослідження.
5
Вимоги до оформлення автореферат а є стандартними. Він повинен бути надрукований через півтора інтервали для друкарською зйомки. Друга сторінка автореферат а (та, що є зворотною стороною титульної сторінки) оформляється особливим чином.
6
Підготовлений автореферат повинен бути наданий членам спеціалізованої вченої ради та іншим зацікавленим організаціям, що мають фахівців за профілем дисертації, не пізніше, ніж за місяць до захисту роботи. Перелік організацій, яким належить отримати автореферат для ознайомлення, визначається відповідним Положенням, а перелік додаткових адрес стверджує дисертаційна рада.
7
Тепер ви можете зрозуміти, що збірники автореферат ов дисертаційних робіт надають значну допомогу кожному претенденту на здобуття наукового ступеня. Зверніть увагу на те, що всі матеріали, використовувані в автореферат ах дисертацій, повинні бути складені здобувачем самостійно. Використовувати чужі статті для ознайомлення і набуття досвіду, зрозуміло, ніхто не забороняє.