Як визначити середньооблікову чисельність.

Середньооблікова чисельність працівників - це середня кількість працівників за певний період часу. Звіт по даному показнику здають всі організації в податкову інспекцію щороку до 20 січня за попередній рік і при створенні (ліквідації) підприємства до 20 числа наступного місяця.
Вам знадобиться
  • Табель робочого часу
Інструкція
1
Даний звіт здається за формою КНД-1110018 «Відомості про середньооблікової чисельності працівників за попередній календарний рік». Середньооблікова чисельність працівників організації дуже важлива при здачі наступних форм податкової звітності: ПДВ, податок на прибуток, податок на майно, земельний податок, а також при отриманні права перейти на спрощену систему оподаткування.
2
Спочатку визначте цей показник за кожен день. У ньому враховуються всі фактично працюючі і непрацюючі, відсутні з яких-небудь причин. Особи, що не відпрацювали повний робочий день, вважаються пропорційно кількості відпрацьованого часу.
3
Потім складіть кількість працюючих працівників за весь місяць і розділіть на число календарних днів у цьому місяці.
4
Далі підсумуйте середньосписковий показник за кожен місяць і розділіть на число 12 (кількість місяців у році). Отримана цифра і буде - середньооблікова чисельність працівників за календарний рік.
5
В середньоспискову чисельність працівників включаються навіть ті, які працюю за договором найму та сезонні працівники. Працівники, для яких з поважних причин знижена тривалість робочого часу, вважаються як цілісні одиниці. Працівники, які працюють за договором найму, але котрі увійшли в іншій організації не можуть входити в середньосписковий показник чисельності працівників. Чисельність працівників повинна вказуватися в табелях робочого часу за формою № Т-12 або Т-13.
Щільність є скалярною величиною, яка характеризується ув'язненої в одиницю об'єму масою речовини. Існують декілька підходів до того, як виміряти щільність того чи іншого речовини.
Вам знадобиться
  • Для твердого/сипучого/рідкого речовини:
  • - Знання маси речовини;
  • - Знання обсягу речовини.
  • Для газу:
  • - Знання молярної маси речовини
  • - Знання молярного обсягу речовини (якщо речовина знаходиться в нормальних умовах, то воно визначається як 22,4 л./моль)
Інструкція
1
Підхід 1. Розрахунок щільності твердого, сипучого вещества.Прі розрахунку щільності твердого або сипучої речовини застосовується наступна формула: p = m/V, гдеp - щільність речовини; m - маса тіла, утворена речовиною; V - об'єм заданого тіла .
2
Підхід 2. Розрахунок щільності газів. Для цього буде потрібно наступна формула: p = M/Vm, гдеM - молярна маса газу; Vm - нормальний обсяг.
Зверніть увагу
У практиці для вимірювання щільності різних речовин використовуються такі прилади: 1) Ареометр (щільність рідких речовин); 2) Пікнометр (прилад для вимірювання істинної щільності, з урахуванням всіх порожнин і пустот); 3) Плотнометри вібраційний (необхідний для виміру щільності тих рідин та газів, які знаходяться під тиском).