Як провести майстер-клас.

Майстер клас є систему, що дозволяє презентувати нові можливості або навички. Як правило, поданий у майстер класах матеріал, відрізняється від старих, консервативних схем і поглядів, є інновацією.

Значення майстер-класів досить велике в сучасному світі. Вони проводяться для того щоб навчити співробітників, вдосконалити їх уміння і поглибити знання з певного предмету і т.д. В групі, як правило, бере участь від 7-8 до 12-15 человек.Прі підготовці майстер класу необхідно розуміти, що в технології його проведення головне не повідомити певний набір інформації, а передати методику, технологію або якийсь конкретний метод. Головне навчити тому, як потрібно працювати, досягати результату, домагатися мети і т.д.Для того щоб ваш майстер клас пройшов успішно, необхідно дотримуватися певного набору правил і рекомендацій. Початок майстер класу зазвичай супроводжується актуалізацією знання з даної проблеми його учасників. Це дозволяє, по-перше, дізнатися рівень володіння матеріалом кожного з присутніх, по-друге, збагатити учасників знаннями один одного, що створює необхідну базу для подальших дій. Для того щоб провести майстер клас потрібно використовувати алгоритм. Він складається з таких елементів: позначення проблеми - панель - розділ учасників на групи - обробка матеріалу - презентація результатів роботи - обговорення та коригування отриманих ітогов.Человек, який проводить майстер клас, повинен володіти певним набором якостей. По-перше, він повинен досконально знати матеріал, який подається, та володіти технікою, методикою, яка представляється. Бажано наявність у майстра певних комунікативних якостей і організаторських здібностей, щоб успішно провести роботу в групах. Для того щоб провести майстер клас, потрібно також володіти технологічними знаннями. Це знання комп'ютера, роботи з відповідними програмами, а також уміння працювати з проекторами та іншою технікою. Основні компоненти технології проведення майстер класу представлені індукцією, соціалізацією, соціонструкціей, афішування та другімі.Прі проведенні заходу важливо не тільки дотримуватися алгоритм, але і визначити свою позицію. Адже необхідно налагодити двосторонній контакт організатора та учасників майстер-класу. Вони повинні бути активними, брати участь у всіх етапах роботи. Тільки тоді майстер клас призведе до бажаного результату. Для цього потрібно зацікавити учасників, підбадьорити їх при необхідності. Майстер створює найбільш сприятливу атмосферу доброзичливості, відкритості, співтворчості для проведення заходу.