Як провести опитування.

Ми майже щодня стикаємося з різноманітними опитуваннями: будь то політична акція, реклама, опитування в ЗМІ, голосування з приводу улюбленого телешоу і т.д. Багато хто вважає, що провести опитування не складно, але насправді, не маючи професійної соціологічної освіти, необхідного досвіду, організувати весь процес опитування, починаючи з вибірки, правильного складання анкет, самого опитування досить складно.

Для того щоб грамотно провести опитування, необхідно спочатку чітко собі уявляти яку саме інформацію ви бажаєте отримати і чи зможе вам її дати дана група людей. Адже якщо ви питаєте учнів п'ятого класу про те, чи подобається їм даний учитель чи ні, це не може свідчити про професіоналізм і компетентності учітеля.Вторим важливим питанням є вибірка. Враховуючи, що суцільне опитування вимагає величезних матеріальних затрат і часу, краще опитувати певний відсоток аудиторії. Без правильно оформленої вибірки результати вашого опитування можуть бути недійсні. Адже потрібно враховувати гендерний, соціальний, віковий, національний, конфесійний та інші фактори. Адже якщо при опитуванні жителів якого-небудь двору, у вас буде 90% пенсіонерів, то ефективність такої вибірки дуже мала. Всі групи серед опитаних людей повинні бути представлені в рівній пропорціі.Следующій важливий крок - складання анкет. Вони можуть бути як відкритими, так і закритими. Від виду анкети залежить те, як легко ви її зможете обробити і яку саме інформацію в підсумку одержите. Тому питання потрібно складати виходячи з вашої гіпотези та поставленої проблеми. Головне, щоб їх не було дуже багато, так як люди не завжди захочуть витратити годину часу на відповіді. Обов'язково при проведенні слід вказувати його час і місце. Для того щоб успішно провести опитування, необхідно правильно вибрати місце і час опитування. Від цього залежатиме, які саме соціальні групи потраплять по анкетування. Адже днем в будній день вдома ви не знайдете робочих або студентів і т.д.Отдельний питання становить оформлення результатів опитування. Документ, який ви отримуєте в кінці дослідження, повинен включати в себе опис постановки гіпотези даного опитування, результати і висновки. В гіпотезі необхідно детально описати обгрунтування і методику дослідження. Тут же формулюється проблема, яку ви бажаєте вирішити за допомогою опитування, обгрунтовується вибірка, характеризується аудіторія.Прі проведенні опитування пам'ятайте, що це справжнісіньке наукове дослідження і проводити його потрібно за певною схемою, враховуючи чіткі правила і вимоги.

В суспільній свідомості давно існує думка, що опитування є чи не єдиним методом практичної соціології. Така оцінка, м'яко кажучи, не цілком коректне, оскільки серед методів соціології відомо безліч таких, які не пов'язані з опитування ами. Крім того, опитування не може бути визнаний виключно соціологічним методом, він широко застосовується в політології, журналістиці, психології, правознавстві та інших соціальних дослідженнях.
Вам знадобиться
  • План проведення соціологічного опитування, опитувальний лист
Інструкція
1
Соціологічний опитування покликаний надати інформацію про думки людей, оцінках ними соціальних явищ, про стани групового та індивідуального свідомості. Ці мотиви, думки і явища виступають атрибутами досліджуваних соціологією об'єктів. Якщо про досліджуваний об'єкт немає достатньо повної інформації, якщо він не доступний прямому спостереженню і не піддається експерименту, то значимість соціологічного опитування а зростає.
2
Вітчизняна соціологія рясніє спробами використати опитування и в якості основного методу отримання досвідчених даних, хоча нерідко цілий ряд явищ ефективніше вивчати іншими способами. Причина криється в тому, що починаючому соціологу опитування ний метод здається зручним, простим і навіть універсальним.
3
На жаль, можливості опитування ов в соціології обмежені. Отримані в ході опитування ов відомості найчастіше відображають суб'єктивні думки респондентів. Такі дані потребують зіставленні з інформацією об'єктивного характеру, отриманої більш стандартизованими способами і методами. Найбільший же ефект соціологічні опитування и дають у поєднанні з спостереженням, експериментом і контент-аналізом.
4
Методи соціологічного опитування а дуже різноманітні. Крім широко поширеного анкетування вони включають різні види інтерв'ю, поштові, телефонні, експертні та інші опитування и. Будь-які різновиди опитування ов мають свої особливості, що базуються, проте, на загальних принципах і підходах.
5
Перш ніж приступати до соціологічного опитування у, необхідно чітко визначити цілі і процедуру дослідження. Проведенню опитування а, таким чином, передує глибока розробка дослідницької програми, з'ясування цілей, завдань, категорій аналізу, гіпотез, об'єкта і предмета дослідження. Не забудьте також окреслити вибірку (кількісно і якісно) і підібрати найбільш ефективний інструментарій.
6
Опитування, в найзагальнішому випадку, передбачає складання набору в опитування ов, оформленого у вигляді опитування ного листа. Такий набір служить досягненню мети дослідження, доведення або спростування висунутої гіпотези. Особливо ретельно необхідно продумати і відточити формулювання в опитування ов, оскільки вони будуть фіксувати категорії аналізу.
7
Якщо при аналізі відповідей респондентів не враховуються їх соціальні та демографічні характеристики, соціологічний опитування втрачає всякий сенс. Тому опитування ний лист обов'язково повинен мати паспортну частину, куди заносяться дані про опитуваним особі (відповідно до завдань дослідницької програми).
8
Будучи особливим актом комунікації між інтерв'юером і респондентом, соціологічний опитування повинен проводитися з дотриманням ряду правил. Респондент повинен бути зацікавлений в опитування е, він повинен знати, хто і з якою метою його опитує. Респондент повинен однозначно розуміти сенс і зміст в опитування а.
9
В опитування и повинні бути сформульовані з дотриманням мовних норм. Формулювання кожного в опитування а повинна відповідати культурному рівню респондента. Можливість розсуду в в опитування ах образливого для респондента сенсу повинна бути категорично виключена. Загальне число в опитування ов має укладатися в рамки здорового глузду і не втомлювати респондента. Це лише деякі моменти, які слід врахувати соціологу, навмисному використовувати опитування в якості методу соціологічного дослідження.