Як проводити інструктаж.

Інструктаж співробітників на робочому місці - одна з найважливіших обов'язків начальства перед буквою закону. Існує декілька видів інструктажу: це техніка безпеки на робочому місці, посадова інструкція та охорона праці.

У тому й іншому випадках важливо знати, як правильно проводити інструктаж. Про це існує безліч літератури; підкріплення і вимоги в законодавстві країни.Як правило, інструктаж з техніки безпеки проводиться під час навчання; отримання спеціального або професійної освіти. Так само, правила публікуються в навчальних посібниках. Необхідний інструктаж для того щоб звести до мінімуму можливість нещасних случаев.Для початку, при проведенні інструктажу необхідно ясно сформулювати і донести важливість і цілі даного заходу. Виділяють декілька головних цілей:

 • безпека;
 • зведення до мінімуму виробничих та інших травм;
 • охорона здоров'я;
 • виняток або зменшення впливів шкідливих і небезпечних факторів під час трудової діяльності.

Техніка безпеки має величезну значимість. Насамперед, тому, що ціна людського життя завжди вище ціни виробленого продукту. Недотримання правил призводить до виробничого травматізму.Руководітелі підприємств повинні приділяти цьому особливу увагу. Часто, на підприємствах є лише інструкції з охорони праці. За правилами, інструктаж повинен проводитися згідно з програмами проведення інструктажу на робочому місці для окремих видів робіт або профессій.Данное захід повинен проводити сам керівник. Або людина, призначений ним на проведення даного заходу. Він повинен провести його, дотримуючись плану - відомостей, які передбачає програма:

 • загальні відомості про обладнання й характер необхідної роботи;
 • організація, зміст робочого місця. Безпека роботи;
 • небезпечні зони та засоби безпеки на приладах;
 • порядок підготовки обладнання до роботи;
 • безпечне пересування працівника по території організації;
 • причини виникнення небезпечних ситуацій;
 • заходи попередження аварійних ситуацій.

Кожен працівник зобов'язаний вивчити ці правила. Це убезпечить його від зайвих проблем і нещасть, а роботодавця позбавить від виникнення кримінальної відповідальності.

Введений інструктаж обов'язковий як при прийомі на роботу нового співробітника, так і в будь-якій ситуації, в якій передбачається, що інструктували діятиме в умовах, потенційно небезпечних для життя. Мета - розповісти людині про можливі ризики при роботі в тих чи інших умовах.
Інструкція
1
Хоч, як відомо, вступний інструктаж багатьма сприймається як непотрібна формальність, все ж такими речами нехтувати не варто. Якщо у вас на даний момент часу цілі всі руки і ноги, і все, здавалося б добре, то це абсолютно не означає, що вам не відрубає палець промисловим вентилятором, якщо ви будете з ним необережні. Подібні речі повинен усвідомити кожен інструктованих.
2
Інструктаж проводитися не тільки з знову які надійшли на роботу, але також і з тимчасовими працівниками, відрядженими, учнями (студенти чи школярі, що проходять практику на підприємстві). Також інструктаж повинен передувати лабораторних і практичних занять в кабінеті праці та на вулиці.
3
Отже, щоб провести інструктаж , необхідно вибрати приміщення, яке забезпечує можливість вільного розміщення всіх інструктованих. Зазвичай це кабінет охорони праці або спеціально обладнане для подібних цілей приміщення.
4
Інструктаж проводить спеціально уповноважена особа. В якості такої особи може виступати як фахівець з охорони праці, так і будь-який працівник, призначений старшим керівником на цю посаду.
5
Для підвищення ефективності від проведення інструктаж а можна використовувати різні демонстраційні матеріали. Під такими матеріалами маються на увазі не тільки плакати, а й відеофільм, або ж спеціально розроблені для подібних цілей програми-довідники.
6
Метою довідкових додатків є демонстрація всіх необхідних нормативних, правових та інших документів, так чи інакше пов'язаних з розглянутою темою.
7
Після проведення вступного інструктаж а необхідно зробити запис в журналі реєстрації вступного інструктаж а з обов'язковими підписами інструктованих і інструктує.