Як проводити педраду.

Як правильно і, головне, ефективно, проводити педраду? Напевно це питання хвилює багатьох керівників навчальних та освітніх закладів різного рівня.

Педагогічна рада є якийсь орган управління колегіального характеру, який функціонує на постійній основі.

Для початку необхідно правильно сформулювати тематику того чи іншого педради, адже від цього залежить і безпосередньо сам процес. При необхідності в складений план можуть бути внесені деякі уточнення і зміни, яких вимагає ситуація, що склалася. Серед найбільш актуальних питань у числі обговорюваних на педагогічній раді можуть бути, наприклад, результати роботи та ефективність діяльності педагогічного колективу, форми взаємодії з учнями та їх батьками.

Загальної та найбільш важливою метою всіх педагогічних рад є об'єднання зусиль членів педагогічного колективу освітньої установи для підвищення рівня та ефективності виховного та освітнього процесів. Крім того, педагогічні ради повинні висвітлювати питання, пов'язані з використанням на практиці новітніх досягнень всієї педагогічної науки, застосуванням теоретичної бази в дійсності.

На педагогічній раді повинні бути визначені основні напрямки діяльності навчального закладу, щоб подальша діяльність чітко відповідала позначеному планом і була спрямована на досягнення конкретних цілей. Крім того, на педагогічній раді відбираються і затверджуються програми, які згодом використовуються в освітній діяльності.

Постійна перепідготовка кадрів та підвищення їх кваліфікації сприятимуть поліпшенню якості навчального процесу, тому питання, пов'язані безпосередньо з процесами підвищення кваліфікації та стажування також є дуже актуальними в числі всіх, обговорюваних на педагогічній раді.

Крім того, що на педагогічній раді мають обговорюватися питання застосування теоретичного досвіду у практичній діяльності, на обговорення повинні виноситися питання виявлення недоліків різних освітніх систем з метою запобігання їх появи.

Використовуючи перераховані вище рекомендації, ви зможете проводити педраду найбільш ефективно, а результат вашої діяльності не змусить себе чекати.