Як провести аналіз фінансової звітності.

Аналіз фінансової звітності є оцінку платоспроможності, кредитоспроможності, рентабельності, а також інвестиційної привабливості підприємства. Проведення аналізу звітності фірми дає можливість потенційним партнерам зробити висновок про необхідність подальшої роботи з нею.
Інструкція
1
Щоб швидко і якісно провести аналіз, не обов'язково мати під рукою всю звітність підприємства. Для цього необхідні лише дві форми: «Бухгалтерський баланс» і «Звіт про фінансові результати». Добре, якщо є можливість подивитися показники в динаміці за 2-3 роки.
2
При проведенні аналізу фінансової звітності необхідно звернути увагу на абсолютні показники, які дозволяють судити про наявні у підприємства джерела фінансування, їх витрачанні, наявність і розподіл прибутку, забезпеченості фінансовими ресурсами. При цьому слід виявити найбільш проблемні статті, а також порівняти їх показники з попередніми звітними періодами (наприклад, обсяги незавершеного виробництва, простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості та ін.).
3
Далі проводиться горизонтальний аналіз всіх показників фінансової звітності. При цьому визначається зміна процентних співвідношень протягом декількох років. Наприклад, розраховується зростання виручки, чистого прибутку, відсотків і позик, основних засобів та інших статей.
4
Крім цього, проводиться вертикальний аналіз, який передбачає розрахунок частки кожного показника звітності в загальному обсязі. Наприклад, відсоток простроченої кредиторської заборгованості в сумі короткострокових зобов'язань, частка готової продукції в обсязі запасів.
5
Далі виявляється тенденція діяльності фірми. Для цього показники базового періоду приймаються за 100 відсотків, а значення наступних періодів розраховуються, виходячи з цього, що дозволяє зробити прогноз роботи підприємства на майбутнє.
6
Крім того, при аналізі фінансової звітності розраховується ряд коефіцієнтів (рентабельності, ліквідності, платоспроможності), які дають можливість сказати про відповідність фінансової діяльності фірми загальноприйнятим нормам.
7
В деяких випадках при аналізі фінансової звітності корисно зіставити отримані показники з середньогалузевими або з показниками фірм-конкурентів, щоб виявити місце підприємства на ринку.