Як порахувати оборотність.

Коефіцієнти оборотності займають одне з найважливіших місць серед економічних показників, за якими оцінюють успішність і ефективність роботи будь-якого підприємства. Вони розраховуються як внутрішніми службами організації для контролю, так і зовнішніми оцінювачами, наприклад, банками, при аналізі кредитоспроможності компанії.
Інструкція
1
Щоб порахувати оборотність , вам знадобляться дані з двох головних документів, що відображають фінансову діяльність компанії: • Баланс організації, з якого ви будете брати величину конкретних активів; • Звіт про прибутки і збитки (ОПіУ ), який показує обсяг виручки і собівартість реалізованої продукції.
2
Коли говорять про необхідність порахувати оборотність , подразумевают важливість оцінки того, наскільки ефективно компанія використовує наявні в неї активи, товари та інше майно. Кожен використовуваний актив вносить свій вклад в кінцеву виручку і для оцінки цього вкладу використовують коефіцієнт оборотності. При цьому найбільш часто розраховують п'ять видів таких коефіцієнтів: • оборотність активів підприємства; • оборотність товарних запасів; • оборотність кредиторської та дебіторської заборгованостей; • оборотність основних засобів компанії.
3
Щоб порахувати оборотність активів компанії, розділіть виручку з ОПіУ на суму активу балансу. Ви побачите, скільки грошей в кінцевій виручці принесла кожна одиниця активів.
4
Щоб порахувати оборотність товарних запасів, розділіть собівартість реалізованої продукції з ОПіУ на величину товарних запасів, взяту з балансу.
5
Щоб порахувати оборотність дебіторської заборгованості, розділіть виручку з ОПіУ на величину дебіторської заборгованості, взяту з балансу компанії.
6
Щоб порахувати оборотність кредиторської заборгованості підприємства, розділіть собівартість реалізованої продукції (ОПіУ) на величину кредиторської заборгованості (баланс).
7
Щоб порахувати оборотність основних засобів компанії, розділіть виручку з ОПіУ на вартість основних засобів, зазначену в балансі організації.