Як зрівняти хімічну реакцію.

Хімічна реакція - основа всіх перетворень речовин в хімії. В результаті таких перетворень утворюються нові речовини, які мають специфічні властивості. Перед хіміком постає питання про кількість отриманих речовин. При зрівнюванні реакції хімік може точно визначити число молекул, яке вийде в результаті реакції.
Інструкція
1
При зрівнюванні хімічної реакції важливо не помилитися в написанні формули. Для цього необхідно знати валентність елемента в тому чи іншому поєднанні. Також необхідний облік поведінки елементів в специфічних реакціях. Наприклад, кисень має валентність рівну двом, але в деяких з'єднаннях може проявляти вищу валентність. Якщо формула буде написана неправильно, то реакція може не зрівнятися.
2
Після правильного написання одержані формул розставляємо коефіцієнти. Вони служать для рівняння елементів. Суть зрівнювання полягає в тому, щоб число елементів до реакції дорівнювало числу елементів після реакції. Починати зрівнювання варто завжди з металів. Розставляємо коефіцієнти згідно індексам в формулах. Якщо з одного боку реакції елемент має індекс два, а з іншого не має (приймає значення одиниці), то в другому випадку перед формулою ставимо двійку.
3
Щойно перед речовиною поставлений коефіцієнт, значення всіх елементів в цій речовині збільшуються в значення коефіцієнта. Якщо елемент володіє індексом, то сума вийшла молекул буде дорівнювати виробленню індексу і коефіцієнта.
4
Після зрівнювання металів переходимо до неметалів. Потім переходимо до кислотних залишках і гідроксильних групах. Далі зрівнюємо водень. У самому кінці перевіряємо реакцію по рівняннях кисню.
Хімічні реакції - це взаємодія речовин, супроводжуване зміною їх складу. Іншими словами, речовини, що вступають в реакцію, не відповідають речовинам, що виходять в результаті реакції. З подібними взаємодіями людина стикається щогодини, щохвилини. Адже процеси, що протікають в його організмі (дихання, синтез білків, травлення і т.д.) - це теж хімічні реакції.
Інструкція
1
Будь-яка хімічна реакція повинна бути записана правильно. Одне з основних вимог - щоб кількість атомів кожного елемента речовин, що знаходяться в лівій частині реакції (їх називають «вихідні речовини»), відповідала кількості атомів того ж елементу в речовинах правій частині (їх називають - «продукти реакції»). Іншими словами, запис реакції повинна бути однаковох.
2
Розглянемо конкретний приклад. Що відбувається, коли на кухні запалюють газову конфорку? Природний газ вступає в реакцію з киснем повітря. Ця реакція окислення настільки екзотермічна, тобто супроводжувана виділенням тепла, що виникає полум'я. За допомогою якого ви чи готуєте їжу, або розігріваєте вже приготовлену.
3
Для спрощення допустите, що природний газ складається тільки з одного його компонента - метану, що має формулу СН4. Так як же скласти і зрівняти цю реакцію?
4
При згорянні вуглецьвмісного палива, тобто при окисленні вуглецю киснем утворюється вуглекислий газ. Вам відома його формула: СО2. А що утворюється при окисленні що міститься в метані водню киснем? Природно, вода у вигляді пари. Уж її-то формулу знає напам'ять навіть самий далекий від хімії людина: Н2О.
5
Отже, запишіть в лівій частині реакції вихідні речовини: СН4 + О2.В правої, відповідно, будуть продукти реакції: СО2 + Н2О.
6
Попередній запис цієї хімічної реакції буде наступною: СН4 + О2 = СО2 + Н2О.
7
зрівняти вищенаписане реакцію, тобто доможіться виконання основного правила: кількість атомів кожного елемента в лівій і правій частинах хімічної реакції повинно бути однаковим.
8
Ви бачите, що кількість атомів вуглецю збігається, а кількість атомів кисню і водню різне. У лівій частині 4 атома водню, а в правій - тільки 2. Тому поставте перед формулою води коефіцієнт 2. Отримайте: СН4 + О2 = СО2 + 2Н2О.
9
Атоми вуглецю і водню зрівняні, тепер залишилося зробити те ж саме з киснем. У лівій частині атомів кисню 2, а в правій - 4. Поставивши перед молекулою кисню коефіцієнт 2, отримаєте підсумкову запис реакції окислення метану: СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О.