Як збалансувати бюджет.

Бюджет представляє собою систему розподілу доходів і витрат підприємства. Ідеальна ситуація, коли він збалансований, тобто між наявними джерелами фінансування та напрямами використання коштів не виникає дефіциту (нестачі) або профіциту (надлишку).
Інструкція
1
Щоб досягти збалансованості бюджету, потрібно знайти оптимальне співвідношення між фінансовими показниками діяльності фірми. При цьому необхідно дотримуватися наступних критеріїв, щоб досягти запланованого прибутку і рентабельності.
2
По-перше, бюджет не повинен бути дефіцитним. Всі доходи від діяльності підприємства повинні покривати поточні витрати, в тому числі на погашення зовнішніх джерел фінансування (кредитів і позик), а також забезпечувати покриття незапланованих платежів у разі затримок розрахунків з контрагентами.
3
По-друге, слід враховувати норму рентабельності, яку планують власники фірми, а також можливість випуску нових продуктів або введення технологічних ліній, і як наслідок цього - відмова від прибутку підприємства. Крім того, при балансуванні бюджету необхідно враховувати довгострокову стратегію розвитку фірми.
4
Щоб бюджет був складений у відповідності з перерахованими вище критеріями, можна скористатися наступним алгоритмом. В першу чергу складається схема, при якій умови роботи фірми приймаються як стандартні. В цьому випадку визначається обсяг продажів, способи розрахунки з контрагентами, а також величина прибутку і рентабельності, виходячи їх найбільш реалістичних показників.
5
Потім способи розрахунків в постачальниками і покупцями переглядаються, і вибирається найбільш ефективний, що враховує всі можливі знижки і надбавки. А також визначається система розрахунків з контрагентами (до або після відвантаження товару).
6
Далі встановлюється і затверджується збалансований бюджет. На основі його формується кредитна політика фірми, а всі договори з партнерами укладаються відповідно до неї.